• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ GÖRE EDATI İLE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDEKİ KÖRE EDATINA DAİR
(ABOUT GÖRE PREPOSITION IN TURKEY TURKISH AND KÖRE PREPOSITION IN NEW UIGHUR TURKISH )

Yazar : Neşe HARBALİOĞLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1558-1572
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4275


Özet
Günümüzdeki lehçeler, tarihî lehçelerdeki kimi kullanımları bünyelerinde saklarken kimi zaman bunları değiştirir ve kendilerine özgü bir kullanım geliştirirler. Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesinde köre; Eski Anadolu Türkçesinde göre şeklinde izleyebildiğimiz edat Yeni Uygur Türkçesinde köre, Türkiye Türkçesinde göre şeklinde kullanılmaktadır. Bu edatın iki lehçedeki dilbilgisel yapılanmalarında ve bu yapılanmaya bağlı olarak kazandığı işlevlerde bazı farklılıklar görülmektedir. Edat, Türkiye Türkçesinde yönelme durumu eki+göre; Yeni Uygur Türkçesinde yönelme durumu eki+köre yapılanmasının yanında, ayrılma durumu eki+köre yapılanması ile kullanılmaktadır. Bu makalede söz konusu edat, her iki lehçedeki kullanım biçimleri ve işlevleri bakımından karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Türkçesi, yeni Uygur Türkçesi, Göre/Köre, edat.

Abstract
Today’s dialects, while preserving certain uses in historical dialects, sometimes change them and develop their own use. The preposition which is used form of köre in Khwarazm Turkish, Kipchak Turkish, Chagatai Turkish and form of göre in the Old Anatolian Turkish, is used the form of köre in New Uighur Turkish, form of göre in the Turkey Turkish. There are some differences in the grammatical structures of this preposition in the two dialects and in the functions that are gained due to this structure. The preposition is used in Turkey Turkish in the form of dative case suffix+göre; dative case suffix+köre and ablative case suffix+köre are the forms used in New Uighur Turkish. In this article, the preposition will be described comparatively in terms of their usage patterns and functions in both dialects.

Keywords
Turkey Turkish, new Uighur Turkish, Göre/Köre, preposition.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri