• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

GÖNENLİ YAHYA b. BAHŞÎ’NİN MEVLİD'İ VE SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE
(ON THE MAWLID OF GÖNENLİ YAHYA b. BAHŞÎ AND ITS VOCABULARY )

Yazar : Şükrü BAŞTÜRK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1500-1537
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4281


Özet
Oğuzcaya dayalı olarak gelişen Eski Anadolu Türkçesinin Türk dili tarihi içinde önemli bir yeri vardır. Özellikle Beylikler döneminde beylerin yazar ve şairleri Türkçe yazmaya sevk etmesiyle hem Türkçe yazılan eserlerin sayısı artmış hem de Oğuzca yazı dili olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Bu Türkçe eserlerin başında, sanat amacı gütmeden, halk için sade dille yazılan mevlitler gelmektedir. Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını, mucizelerini ve ölümünü konu alan bu manzum metinler, gerek konuları gerekse yazıldıkları dönemin söz varlığını ortaya koymaları açısından dil tarihimizde ayrı bir öneme sahiptirler. Bu çalışmamızda 15. yüzyıl şairlerinden Yahya b. Bahşî ve Mevlid'i tanıtılarak, Mevlid'in söz varlığı ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Eski Anadolu Türkçesi, Mevlit, Gönenli Yahya b. Bahşî, Söz Varlığı.

Abstract
The Old Anatolian Turkish, which developed on the basis of Oghuz language, has an important place in the history of Turkish language. Especially during the period of principalities, both the number of works written in Turkish increased and also the Oghuz language took important steps to become a writing language by encouragement of writers and poets to write in Turkish by the governors. Most important of these Turkish works are mawlid (the Islamic memorial ceremonies) written in plain language for the common people without any artistic concerns. These poetic texts about his holiness Muhammad's birth, life, miracles and death have a special significance in our language history in terms both of their subjects and of exhibiting the vocabulary of the period in which they were written. The present study aims to introduce the poet of Yahya b. Bahşî and Mawlid (the Islamic memorial ceremonies) and reveal fundamental vocabulary of Mawlid.

Keywords
Old Anatolian Turkish, Mawlid, Gönenli Yahya b. Bahşî (from the town of Gönen), Vocabulary.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri