• Hızlı Erişim

TÜRK AİLESİNDE SOFRA ADABI, DENİZLİ ÖRNEĞİ VE İŞLEVSELLİĞİ
(TABLE MANNERS OF THE TURKISH FAMILY, THE EXAMPLE OF DENİZLİ AND ITS FUNCTIONALITY )

Yazar : Fidan UĞUR ÇERİKAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/1
Sayfa : 481-511
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4292


Özet
Beslenme, canlılar için vazgeçilmez olan eylemlerden biridir. İnsan ise ateşi keşfetmesiyle çeşitli et, sebze ve meyveleri pişirerek beslenme alışkanlığını kazanmıştır. Bu eylem; zamanla coğrafyalar ekseninde değişkenlik gösteren bir ritüel ya da tören hâline gelmiş; giderek sosyal ve kültürel kimliğin de simgesi olmuştur. İletişim ve kültürel etkileşim şekli olan bu törenler, ailenin gücünün ve statüsünün göstergesi, siyasal güç vb. rolleri üstlenen; dostluk, paylaşma, eğlence ve toplumsallaştırma aracı olma gibi işlevleri olan bir araştırma konusudur. Çalışmada, Türk ailesindeki sofra ve sofra adabından hareketle Denizli yöresi ailesinin yemek yeme törenlerindeki sofra adabı kuralları tespit edilecektir. Çalışmada, söz konusu sofrayla ilgili olan davranış kalıplarının simge ya da sembollerle nasıl bir iletişim oluşturduğu, ailenin sofradaki iç disiplinini nasıl sağladığı, kır yaşantısındaki sofra adabı ile kent yaşantısındaki sofra adabı arasındaki uygulama farklılıklarının neler olduğu tespite çalışılırken sofra adabının sosyokültürel işlevleri çeşitli kaynaklardan ve saha araştırmasından elde edilen verilerden hareketle tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Sofra adabı, yemek törenleri, Denizli, iletişim, sosyokültürel işlev.

Abstract
Nutrition is one of the indispensable actions for living beings. Human beings have gained the habit of nutrition by cooking various meats, vegetables and fruits with the discovery of fire. This action; over time, became a ritual or ceremony that varied in geographical axis; increasingly became a symbol of social and cultural identity. These ceremonies, which are the form of communication and cultural interaction, are indicative of the strength and status of the family, the role of political power, etc.; are a research subject which has functions of friendship, sharing, entertainment and socialization. In the study, “table” and “table manners” in the Turkish family will be determined by the rules of “tableware” in the food-eating ceremonies of the Denizli region family. In the study, The socio-cultural functions of “table manners” will be discussed from various sources and from the data obtained from field research while trying to find out how the behaviour patterns related to the “table” form a communication with symbols or symbolism, how the family provides the inner discipline of the table, what are the differences between the “table manners” in the rural life and the “table manners” in the city life.

Keywords
Table manners, eating ceremonies, Denizli, communication, socio cultural function.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri