• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK DİL BİLGİSİ TERMİNOLOJİSİNDE ÇOK TERİMLİLİK (ÇOK ADLILIK) SORUNU
(TERMINOLOGICAL OVERABUDANCE MATTER ON TURKISH GRAMMAR TERMINOLOGY )

Yazar : Erdoğan BOZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1592-1603
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4294


Özet
Türk dil bilgisi terminolojisindeki sorunlar uzun zamandan beri tartışıla gelmektedir. Yüzyılı aşan bu süreçte sergilenen çok farklı tutumlardan dolayı birçok terim sorunu bir türlü çözüme kavuşturulamamış ve sorunsala dönüşmüştür. Bu sorunların en önemlilerinden biri çok terimliliktir. Söz konusu sorun, geçmişte yer yer tartışılmış olmasına rağmen bugün için Türk dili araştırmacıları arasında “birincil” gündem teşkil edecek bir konu değildir. Bu yazı vesilesiyle sorunun tekrar bilim dünyasının gündemine taşınması ve tartışma ortamının canlandırılması hedeflenmektedir. Yazıda öncelikle çok terimlilik terimi üzerinde durulacak, Türk dil bilgisi terminolojisinin gelişim süreci dikkate alınarak çok terimliliğin tarihsel sürecine kısaca temas edilecek, çok terimliliğin nedenleri ve ortaya çıkardığı sorunlar tartışılacak, sonuçta bu sorunun çözümüne dair çeşitli öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Terminoloji, Türk dil bilgisi, çok terimlilik, terim.

Abstract
The matters on Turkish grammar terminology has been discussed for a long time. Due to the adopted attitudes on this process over one hundred years, many term matters somehow could not be solved and they have turned into research questions. One of the most important matters is terminological overabudabce. Although this matter was partly discussed in the past, it is not the “primary” agenda for Turkish language researchers today. It is aimed to bring up the matter to the agenda of science world and lead to discussions on the matter with this paper. First of all, the article will focus on terminological overabudabce. Taking into consideration the development of the terminology of Turkish grammar, it will then provide a brief account of the history of terminological overabudabce. Subsequently the reasons of terminological overabudabce and the problems it leads to will be discussed. Finally various recommendations as to solutions of this problem will be presented.

Keywords
Terminology, Turkish grammar, terminological overabudance, term.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri