• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AKILLI TELEFONLARIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARI İLE SUNUM YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ÇOKLU ANALİZ
(A MULTI-ANALYSIS OF THE EFFECTS OF SMARTPHONES’ ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PRESENTATION PROFICIENCY LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS )

Yazar : Veli BATDI   - Şenel ELALDI - Burhan AKPINAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 1183-1204
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4298


Özet
Bu araştırmanın amacı akıllı telefonların öğretmen adaylarının akademik başarıları ile sunum yeterlik düzeylerine etkisini çoklu analiz ile belirlemektir. Bu amaçla nicel ve nitel yöntem kullanılan araştırmada nicel boyutta öntest-sontest tek gruplu deneysel desen ile Rasch Modeli; nitel boyuta ise eylem araştırması deseni uygulanmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 akademik yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıfta okuyan öğrenciler arasından seçilmiştir. Deneysel veriler SPSS; Rasch modeli verileri Facets ve nitel veriler Maxqda analiz programlarıyla çözümlenmiştir. Rasch modelinin üç yüzeyi 35 jüri, öğretmen adaylarını değerlendiren 25 madde ve sunum yeterlikleri değerlendirilen 7 grup olarak belirlenmiştir. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının öntest-sontest puanları arasında anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir. 7. Grup yeterliği en yüksek, 29 kodlu jüri en cömert ve M5 kodlu madde en zor gerçekleştirilen madde olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar bağlamında akıllı telefon kullanımının öğretmen adaylarının akademik başarılarına olumlu etkide bulunduğu; grupların sunum yeterliklerini pozitif yönde etkilediği ve farklı açılardan gelişimlerine katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Bu teknolojinin bilinçli kullanımı hayatın her aşamasında olduğu gibi eğitim yaşantısında da büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Akıllı telefon, akademik başarı, sunum yeterlik düzeyi, öğretmen adayı.

Abstract
The aim of this research is to determine the effect of smartphones on the academic achievement and presentation proficiency levels of prospective teachers through multiple analyses. For this purpose, both quantitative and qualitative methods were used. In the quantitative dimension, pretest and posttest single group experimental design and Rasch Measurement Model; was made use of while in the qualitative dimension action research study was. Participants of the study were selected from 3rd grade prospective teachers studying at Kilis 7 Aralık University Preschool Teacher Training Department during 2016-2017 academic year. Experimental dimension was carried out through SPSS; Rasch model was through Facets and qualitative data was through Maxqda analysis programs. The three surfaces of the Rasch model were identified as 35 juries, 25 items evaluating prospective teachers and 7 groups whose competencies were evaluated. The findings of the research showed that there was a significant difference between pre-test and post-test scores of the prospective teachers. Further, the 7th group was found as the most competent, the 29th encoded judge was as the most lenient and the M5-coded item was as the most difficult item. These results showed that the use of smartphones positively influenced the academic achievement and presentation competences of prospective teachers, and contributed to their development in different aspects. The conscious use of this technology offers great conveniences at for the educational experiences as it does for every stage of life.

Keywords
Smartphone, academic achievement, presentation proficiency level, prospective teachers.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri