• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

GELENEKSEL GİYSİLERDE VE TARİHÎ YAPILARDA SÜSLEME MOTİFLERİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
(DECORATING MOTIFS IN TRADITIONAL DRESSES AND HISTORICAL BUILDINGS: ESKİŞEHİR EXAMPLE )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2813-2832
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4301


Özet
Günümüzde mimari ve moda tasarımı alanları birbirlerinin esin kaynağı olmaya devam etmektedir. Bunun yanında geçmişteki tarihî yapılar ve geleneksel giysiler arasında da bu etkileşimin olduğu açıktır. Bu çalışmada geçmişten günümüze birbirinden etkilenen geleneksel giyim ve tarihî yapı alanlarındaki süsleme ve motif çeşitliliği, yapılan alan araştırmaları ve tarama çalışmalarıyla ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma Eskişehir’de bulunan random sistemiyle seçilmiş 9 tarihî yapı ve 8 adet geleneksel giysi parçası süslemesi ile sınırlıdır. Çalışma sonunda, Eskişehir ili geleneksel giyim ve tarihî yapılarında süsleme ve motiflerinde benzer motiflere rastlanmış, aynı zamanda geçmiş yaşamın izlerini taşıyan bu motifler kullanıldığı dönemin yaşayış biçimini, gelenek ve göreneklerini, sosyoekonomik düzeyini, inanç ve inanışlarını bir sembol diliyle açıklar niteliktedir. Kullanılan motif ve desenlerde genel olarak inançlarla ilgili semboller işlenerek, bereket, nazardan korunma, aile hayatı, üreme ve çoğalma anlamları üzerinde durulmuş olup, geleneksel giysiler ve tarihî yapı desen ve motifleri arasında benzerlik vardır denilebilir.

Anahtar Kelimeler
Eskişehir, geleneksel giyim, kültürel miras, motif, tarihî yapılar.

Abstract
Today, architectural and fashion design continue to inspire each other. In this study, we tried to reveal the variety of ornaments and motifs in traditional clothing and historical building areas, field studies and screening studies have been tried to put forward. The study is limited to 9 historical buildings selected by the random system in Eskişehir and 8 ornamental pieces of traditional clothing. It is emphasized that motifs and ornaments are symbolic language when traditional works and historical works are examined.. The transfer and protection of working cultural values from generation to generation is also important in terms of vaccinating cultural consciousness among designers. At the end of the study, Eskişehir province reveals the way of life, traditions and customs, socio-economic level, beliefs and in which these motifs, which are found in similar patterns in ornaments and motifs in traditional clothing and historical structures, bear the traces of past life at the same time.

Keywords
Cultural heritage, Eskişehir, historical buildings, motifs, traditional dress.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri