• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MEHMET EMİN RESULZADE’NİN “İNSANLARA HÜRRİYET, MİLLETLERE İSTİKLAL!” SÖYLEMİNİN ANALİZ DENEMESİ
(NOTES ON MEHMET EMIN RESULZADE’S “FREEDOM FOR PEOPLE, INDEPENDENCY FOR NATIONS!” SPEECH )

Yazar : Nazım MURADOV    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/3
Sayfa : 1524-1547
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4313


Özet
Mehmet Emin Resulzade, 71 yıllık ömrünün 50 yılından fazlasını aktif bir siyasi mücadele içinde geçirmiş, arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü bağımsızlık dâvâsı sonucu 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti devletinin temellerini atmış, adını “devlet kuran insanlar” listesine yazdırmıştır. Bu devlet, sadece Türk dünyasında değil, tüm Müslüman Şarkında ilk demokratik cumhuriyet olarak siyasi literatüre geçmiştir. Siyasi mücadelesini “İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal!” şiarıyla ifade edip bu hedef doğrultusunda sürdüren Resulzade, 1923-1927 yıllarında İstanbul’da neşrettiği ve toplam 95 sayısı çıkan Yeni Kafkasya dergisinde birbirinden değerli yazılar kaleme almıştır. Yeni Kafkasya’nın yayımlanmaya başladığı dönemde en az yirmi yıllık gazetecilik deneyimine sahip Mehmet Emin Bey 5N1K kuralını yani neyi, nerede, ne zaman, neden ve niçin – özellikle de kim için yazacağını iyi bilen usta bir kalem sahibiydi. Resulzade, içi zengin ve çözümünü bekleyen söylemlerle dolu eserlerini çok güvendiği Azerbaycan gençliği için yazıyordu... Biz bu çalışmamızda, Resulzade’nin “İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal!” şiarını Yavuz Akpınar, Selçuk Türkyılmaz ve Yılmaz Özkaya tarafından yayına hazırlanıp Türk Tarih Kurumu tarafından neşredilen Mehmet Emin Resulzade – Yeni Kafkasya Yazıları (1923-1927) kitabındaki yazılarından hareketle kavram ve söylem yönünden çözümlemeğe çalışacağız. Biz de bu çalışmadaki söylem çözümlemesi denemesinde Van Dijk ve Parker’in tahlil yöntemleri esasında oluşturulan Willig analiz yönteminden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
M. E. Resulzade, Yeni Kafkasya dergisi, söylemler, “İnsanlara Hürriyet, Milletlere İstiklal”, söylem analizi, Willig yöntemi.

Abstract
Mehmet Emin Resulzade had crowned more than 50 years of his 71 years age besides an active struggle with important idea works, as well. His careful and objective observing ability, democratic and fair evaluation skill, expression power which is full of artistic deep meanings of the lines and so on have formed his writing style in Resulzade’s all works that haven’t been published yet. Resulzade who maintained his political expressing with the sense of “Freedom for people, Independency for nations” and indited valuable writings which were published by him in the journal of Yeni Kafkasya (New Caucasia) composed of 95 issues published between the years of 1923-1927 in İstanbul. Mehmet Emin Bey who had at least 20 years of journalist experience was a master pencil holder who knows what, where and when to write in the first publishing term of Yeni Kafkasya. In this study, we will try to analyse Resulzade’s “Freedom for people, Independency for nations” speech from the aspect of concept and speech by taking base the book named Mehmet Emin Resulzade- Yeni Kafkasya Yazıları (1923-1927) [Mehmet Emin Resulzade- New Caucasia Writings] edited by Yavuz Akpınar, Selçuk Türkyılmaz and Yılmaz Özkaya and published by the Turkish History Institution. In the discourse analysis it will be benefited from the Willig analysing method based on Van Dijk and Parker’s analysing methods.

Keywords
M. E. Resulzade; Yeni Kafkasya (New Caucasia) Journal; Speeches; ‘Freedom for people, Independency f

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri