• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BATTAL GAZİ DESTANI’NDA GÖNDERGELER VE ANIŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN ASSESSMENT OF THE ALLUSIONS AND REFERENCES IN BATTAL GAZI EPIC )

Yazar : Mehmet Emin BARS    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/1
Sayfa : 465-490
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.432


Özet
Folklor ürünlerinin en zengin türlerinden biri de destandır. Destanlar, çok uzun bir yaratım ve gelişim süreci sonunda günümüze kadar ulaşmışlardır. Destanlarda tarihî unsurların yanında milletlerin âdet, gelenek, görenek ve yaşayış tarzları ile ilgili başka kaynaklarda bulunmayan bilgiler de yer alır. Bu tür eserler yazı dilinin de önemli belgeleridir. Türk edebiyatının en çok tanınan ve bilinen destanlarından biri de Battal Gazi Destanı’dır. Destan hakkında yurt içinde ve dışında kitaplar ve makaleler yazılmış, adına bilgi şölenleri düzenlenmiştir. Battal Gazi Destanı Anadolu’nun sınır bölgelerinde Müslümanların Bizanslılarla yaptıkları savaşlar neticesinde doğmuştur. Destandaki kişiler iki farklı ideolojinin temsilcileri durumundadırlar. Çalışmamızda Battal Gazi Destanı’nda gönderge ve anıştırmalar incelenmiştir. İnceleme sonucunda gönderge ve anıştırmaların anlatının oluştuğu sosyal, kültürel, dinî çevre hakkında önemli bilgiler verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Battal Gazi, destan, gönderge, anıştırma.

Abstract
One of the richest kind of folkore are also epic. Epics at the end of a very long creation and development process has come up to the present. In addition to the historical elements in epics the information related with the tradition, costoms and life styles of the nations not found in any other sources is located. This kind of works is also important document of the written language. One of the most well-known and known epics of Turkish literature is the epic of Battal Gazi, too. The boks and articles were written about the epic in the country and abroad and symposiums were organized in the name of the epic. The Epic of Battal Gazi was born as a result of the wars between Muslims and Byzantines in the border regions of Anatolia. People in the epic are the representatives of two different ideologies. In our studies, the allusions and references in Battal Gazi Epic were examined. With the examination results, it was observed that the references and the allusions give information about the religious, cultural and social environment in which the narration was formed.

Keywords
Battal Gazi, epic, reference, allusion.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri