• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION OF THE APPLICABILITY OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE COURSE PROGRAM ACCORDING TO THE VIEWS OF THE TEACHERS )

Yazar : Kürşad Çağrı BOZKIRLI   - Onur ER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1931-1946
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4321


Özet
Bu araştırmanın amacı Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın uygulanabilirliğini Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin görüşlerine göre incelemektir. Araştırma kapsamında Kars ilinde (merkez ve Susuz, Arpaçay, Akyaka ilçeleri) çeşitli liselerde görev yapmakta olan 23 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılarca geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilen görüşmeler ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda açık uçlu beş soru bulunmaktadır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan araştırmaya göre Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin çoğunluğu Türk dili ve edebiyatı öğretim programının özel amaçlarına ve kazanımlarına ulaşamadıklarını ifade etmiş ve bunu öğrencilerin yetersizliğine bağlamışlardır.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili ve Edebiyatı Programı, öğretmen görüşleri, nitel araştırma.

Abstract
The aim of this study is to examine the applicability of Turkish Language and Literature Teaching Program according to the views of Turkish language and literature teachers. 23 Turkish language and literature teachers working in various high schools in the province of Kars (central and Susuz, Arpaçay, Akyaka districts) were interviewed within the scope of the research. Participants were identified by convenience sampling. The data of the study were collected by interviews conducted using the semi-structured interview form developed by the researchers. There are five open-ended questions in the semi-structured interview form. The collected data were analyzed by content analysis method. According to the research, most of the teachers of Turkish language and literature stated that they could not reach to the special aims and acquirements of the Turkish language and literature teaching program and attributed it to the inadequacy of the students.

Keywords
Turkish Language And Literature Course Program, teachers’ views, qualitative research.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri