• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DEVLET TİYATROLARINDA OYNANAN ÇOCUK TİYATRO OYUNLARINDA DEĞER EĞİTİMİ VE BU OYUNLARIN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KATKISI
(VALUE EDUCATION IN CHILDREN THEATERS PLAYED IN STATE THEATERS AND CONTRIBUTION TO THESE THEATER PLAYS TO TURKISH TEACHING )

Yazar : Zekerya BATUR   - Emel ŞAŞMAZ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2518-2550
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4322


Özet
Bu çalışmanın amacı 2016-2017 sezonunda Devlet Tiyatroları’nda oynanan çocuk oyunlarını değerler eğitimi ve Türkçeye katkısı bakımından incelemektir. Bu araştırma, betimsel nitelikte bir çalışma olup doküman incelemesi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmanın örneklemini Sihirli Sirk, Tiyatro Makinası, İMBÖ, Sihirli Köpek, Savaş Çiçekleri, Ayışığı Sirki, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Sayı Dedektifleri, Sihirli Keman adlı çocuk tiyatro oyunları oluşturmaktadır. Bu çalışma sonucunda 2016-2017 sezonunda Devlet Tiyatrolarında oynanan çocuk tiyatro oyunlarının değerler bakımından zengin bir içeriğe sahip olduğu, Türkçeye katkısı açısından atasözlerinin çok az yer aldığı fakat deyimleri, ikilemeleri, kalıp sözleri ve yansıma kelimeleri daha yoğun bir biçimde içerdiği sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen eserlerin Türkçe öğretimi ve değerler eğitimi bakımından faydalanılabilecek kaynaklar olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Devlet Tiyatroları, çocuk tiyatro oyunları, değerler eğitimi, Türkçe Öğretimi.

Abstract
The aim of this study is to examine the children's play played in state theaters in 2016-2017 in terms of values education and contribution to Turkish. This study is a descriptive study and was conductedusing the document review method. The sample of this study forms the children's theater games called Sihirli Sirk, Tiyatro Makinası, İMBÖ, Sihirli Köpek, Savaş Çiçekleri, Ayışığı Sirki, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Sayı Dedektifleri, Sihirli Keman. As a result of this work, it is concluded that children theatre plays played in state theaters in the 2016-2017 season have a rich content in terms of values; they contain less amount of proverbs in terms of their contribution to Turkish, but they containidioms, reduplications, routines and on omatopeic words more intensively. It is thought that the plays studied can be used as resources for Turkish teaching and value education.

Keywords
State theaters, children theater games, values education, Turkish teaching.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri