• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
(METAPHOR PERCEPTIONS RELATED TO THE TEACHING PRACTICE OF TEACHER CANDIDATES’ )

Yazar : Faysal ÖZDAŞ   - Mürşet ÇAKMAK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2747-2766
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4323


Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin algılarını metafor aracılığıyla ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Mardin Artuklu Üniversitesinde 2016-2017 öğretim yılında eğitim gören toplam 68 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, öğretmen adaylarına “Öğretmenlik Uygulaması Dersi ... gibidir, çünkü ... ” cümlesi yöneltilerek elde edilmiştir. Verilerin analizinde ve yorumlanmasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu kategoriler “tecrübe”, “gözlem-taklit”, “zorluklar”, “uyum”, “ilişki” ve “başlangıç” olarak isimlendirilmiştir. Araştırmada en çok “tecrübe” ve “gözlem-taklit” vurgularına yer verildiği görülmüştür. Araştırmada Öğretmenlik Uygulaması Dersine ilişkin elde edilen metaforlardan “zorluklar” kategorisine ilişkin olumsuz metaforlar üretilirken diğer kategorilere ilişkin metaforların olumlu olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmenlik uygulaması dersi, metafor, öğretmen adayları.

Abstract
The purpose of this research is to reveal the perceptions of prospective teachers about teaching practice lesson through metaphors. The study group of the research consists of a total of 68 teacher candidates who are educated at Mardin Artuklu University between 2016-2017. The data was obtained by asking the following question; “Teaching practice lesson is like…., because ... ". In the first space in the form, they should make an analogy about the concept of teaching practice lesson, and in the second space they are asked to explain the reason for this analogy. A content analysis technique was used in the analysis and interpretation of the data. According to the results of the research, prospective teachers produced 68 valid metaphors about teaching practice lesson. Generated metaphors were grouped under six categories which were "experience", "observation-imitation", "difficulties", "harmony", "relationship" and "beginning". It was observed that the most emphasis was on "experience" and "observation-imitation". It has been found that the the category about “difficulties” produced negative metaphors while metaphors related to other categories produced positive metaphors.

Keywords
Teaching practice lesson, metaphor, teacher candidates.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri