• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE CORRELATION BETWEEN READING STRATEGY METACOGNITIVE AWARENESS LEVELS AND READING COMPREHENSION SKILLS OF 7TH GRADE STUDENTS )

Yazar : Hatice ALTUNKAYA   - Yusuf SÜLÜKÇÜ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2502-2517
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4328


Özet
Okuma becerisi eğitiminin nihai hedefi okuduğunu tam olarak anlayabilen bireyler yetiştirmektir. Bu çalışmada, 7. sınıf öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık ile okuduğunu anlama düzeyleri arasındaki ilişki ve bunların cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi ile gerçekleştirilen ve 217 7. sınıf öğrencisinin yer aldığı çalışma neticesinde öğrencilerin okuma stratejilerini destekleme ve genel okuma stratejisi ortalaması, orta, problem çözme stratejisi ortalaması yüksek, okuduğunu anlama ortalaması 16,793±5,985 (Min=3; Maks=33) düşük olarak saptanmıştır. Öğrencilerin cinsiyete göre okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeylerinin, ölçeğin tüm alt boyutlarında kızlar lehine farklılaştığı sonucu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet değişkenine göre okuduğunu anlama düzeyinde de kızların erkek öğrencilere göre daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okuduğunu anlama, Okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık, 7. sınıf.

Abstract
The ultimate objective of reading skills education is to train individuals who can fully comprehend what they read. In the present study, the correlation between reading strategies metacognitive awareness and reading comprehension levels of 7th grade students in middle school and whether these variables differed based on the gender variable was investigated. The study was conducted with the survey design, a quantitative method and included 217 middle school 7th grade students, it was determined that the mean supporting reading strategies and general reading strategy, scores of the students were intermediate, the mean problem solving strategy score was high, and the mean reading comprehension score was low (16,793 ± 5,985 [Min = 3, Max = 33]). It was also determined that reading strategies metacognitive awareness levels of the students differed based on gender favoring the female students in all subscales. It was concluded that reading comprehension levels of the female students were higher when compared to the male students.

Keywords
Reading comprehension, reading strategies metacognitive awareness, 7th grade.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri