• Hızlı Erişim

FOLKLORİK BİR ÜRÜNÜN YENİDEN YAZIMI: KEREM İLE ASLI ÖRNEĞİ
(THE REWRITING OF A FOLKLORIC PRODUCT: THE EXAMPLE OF KEREM AND ASLI )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/1
Sayfa : 462-480
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4331


Özet
Kerem ile Aslı hikâyesi, gerek Anadolu’da gerekse diğer Türk boyları içerisinde oldukça sevilen, dilden dile gönülden gönüle çok geniş bir coğrafyaya yayılabilmiş bir halk hikâyesidir. Bu çalışmada Kerem ile Aslı hikâyesindeki değişim ve dönüşümler seçilen alt metin ve ana metinler bağlamında metinlerarası ilişkiler minvalinde ele alınmıştır. Alt metin olarak Ali Duymaz tarafından hazırlanan Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma adlı çalışmada yer alan, Ankara Millî Kütüphane’de 398.21 Nolu, H. 1269-1272 tarihli cönkün 27b-61a varakları arasında bulunan Âşık Kerem Hikâyesi adını taşıyan yazma kullanılmıştır. Ana metin olarak Akvaryum Yayınevi tarafından 2009 yılında yayımlanan Kerem ile Aslı hikâyesi ile Nilüfer Yayıncılık tarafından 2010 yılında yayımlanan Kerem ile Aslı hikâyesi esas alınmış ek olarak 1971 yılında Orhan Elmas tarafından çekilen ve başrollerini Fatma Girik ile Kadir İnanır’ın oynadığı Kerem ile Aslı filmi metinlerarası ilişkileri açıklamak bakımından çalışmaya dahil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Halk hikâyesi, Kerem ile Aslı, metinlerarasılık, yenidenyazım, folklor.

Abstract
The story Kerem and Asli is a folk story which is very popular either in Anatolia or in other Turkish tires, can spread from mouth to mouth, from heart to heart to very wide geography. In this study, the changes and transformations in Kerem and Aslı story will be tried to be explained within the context of intertextual relations in the context of selected subtext and main texts. The writing text bearing the title of Âşık Kerem Hikâyesi, at the Ankara National Library No: 398.21, H. dated 1269-1272 cönk (poet’s private notebook) pages 27b-61a, in the work Kerem ile Asli Hikayesi Uzerinde Mukayeseli Bir Arastirma prepared by Ali Duymaz as the sub-text will be studied. As the main texts, Kerem and Aslı's story, which was published by Nilüfer Publishing in 2010, Kerem and Aslı story which published by Akvaryum Publishing House in 2009, and Kerem and Aslı movie that directed by Orhan Elmas in 1971 and starring Fatma Girik and Kadir İnanır were chosen.

Keywords
Folk tale, Kerem and Aslı, intertextualite, rewriting, folklore.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri