• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AKBAR RISKUL’UN POETİKASINI OLUŞTURAN LEKSİKOSTİLİSTİK GÖRÜNÜŞLER
(THE LEXICO-STYLISTIC ASPECTS FROM AKBAR RYSKUL’S POETICS )

Yazar : Osman ARICAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2273-2290
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4334


Özet
Modern Kırgız şiirinin önemli temsilcilerinden biri olarak değerlendirilen Akbar Rıskul hem edebî yönü hem de devlet adamlığıyla diğer birçok şairden ayrılmaktadır. Devletin çeşitli kademelerinde görev alan şair, diğer taraftan edebi faaliyetlerle de meşgul olmuştur. Çalışma metne bağlı leksikolojik, stilistik metotla ele alınmış, elde edilen veriler alan dâhilinde yorumlanmıştır. Giriş, sonuç, Akbar Rıskul ve eserleri, leksikostilistik görünüşler, şiirlerde kullanılan kelimeler ana başlıklarıyla ele alınmıştır. Genel niteliklere sahip kelimeler, tarafsız (nötr) kelimeler, sözlü dil özelliğine sahip kelimeler, standart (ölçünlü) dile ait kelimeler alt başlıklarıyla incelenmiştir. Siyasi, sosyal ve diplomatik alana ait kelimeler, doğa ve doğa bilimlerine ait kelimeler, teknik bilimlere, teknolojiye ait kelimeler, edebiyat alanına ait kelimeler, hayvanlara ve hayvancılığa ait kelimeler, standart (ölçünlü) dile ait kelimeler alt başlığının maddelerini oluşturmaktadır. Şiirlerden elde edilen veriler yorumlanarak tablo ve grafik yardımıyla somutlaştırılmıştır. Çalışmada terminoloji önerilerine yer verilerek üslup-veri çalışmaları için bir şablon oluşturulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Akbar Rıskul, Kırgız modern şiiri, leksikoloji, stilistik, poetika.

Abstract
Akbar Ryskul best known as one of the important representatives of the modern Kyrgyz poetry is different from others both his literal aspect and his statesmanship. The poet is assigned in many stages at state. On the other hand, he is interested in lliteral studies. This study was handled with the help of the lexico-stylistic analysis and interpreted from obtaining data. Introductıon, conclusion, Akbar Ryskul and his works, lexico-stylistic analysis, words used in the poems are showed with main topics.Common words, neutral words, oral language specific words and standart language specific words are examined with under titles. Political, social and diplomatic words, words related to nature and natural sciences, words related to technology, literature and related words, words related to animals and husbandary, words about standart language constitute substances of its under title. Data obtained from the poems were interpreted and then embodied the help of graphics and tables. The template is tried to compose for data studyings with giving place to terminology proposals.

Keywords
Akbar Ryskul, Kyrgyz Modern poetry, lexicology, stylistics, poetics.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri