• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

“BARINDIR-“ FİİLİNİN BİLİMSEL YAZILARDAKİ ANLAM GENİŞLEMESİ ÜZERİNE
(ON THE SEMANTIC EXTENSION OF THE VERB “HOST” IN SCIENTIFIC PAPERS )

Yazar : Ayşe İLKER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2143-2153
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4353


Özet
Barındır- fiili üzerinde ayrıntılı olarak durma ihtiyacı hissetmem, bilimsel alan yazılarında, tezler, makaleler ve bildirilerde bu fiille sıklıkla karşılaşmış olmam; farklı ve ayrıntılı anlam taşıyan başka fillerin yerine de barındır- fiilinin kullanılmış olduğunu görmem neticesidir. Bu sebeple hem doğrudan incelediğim tezler ve makalelerden hem de barındır- fiilini genel ağ üzerinden arattığım çalışmalardan örnekleri çoğaltarak değerlendirmeyi bunlar üzerinden yaptım. Aratma sırasında Türklük Bilgisi alanı dışında hukuk, yabancı dil öğretimi ve turizm ile ilgili birkaç makalede kullanılan barındır- fiili de örnekler içinde yer aldı. Örneklerin kaynağını, bilimsel etik açısından açıklamadım. Makalede önce, fiilin tarihsel süreçteki basit ve türemiş biçimlerinin anlam alanları gösterilmiş; bu fiilin kök ve gövde anlamlarıyla ilgili olarak ortaya konmuş görüşler değerlendirilmiş, ardından günümüz bilimsel yazı alanında araştırmacıların barındır- fiilini tercih ettikleri örnekler dizilmiş, daha sonra tespit edilen örneklerden hareketle, barın- ve barındır- fiillerinin başlangıçta “bir yerde bulundurmak, geçimini temin etmek, sığınmak, yaşayacak bir mekân sağlamak” somut anlamlarında kullanılırken, bu temel anlama bağlı yeni yan anlamlarla, yakın zamanlı olarak genişlediği ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmacıların hangi saik ve sebeplerle olursa olsun, barın-/barındır- fiilini tarihteki anlamından farklı bir işleve dönüştürerek kullanmaları, fiilde anlam genişlemesine sebep olmuş; anlam genişlemesi içinde yer alan fiiller ise, barındır- fiilinin kavram alanına girerek, kendi kullanım alanlarından uzaklaşmışlardır. Bu yazı, an içinde / eşzamanlı bu seyre ışık tutmak için kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
barın-/barındır-, anlam genişlemesi, bilimsel yazı.

Abstract
I feel like I need to put emphasis on the verb barındır- in detail because I frequently came across with this verb in scientific papers, thesis studies, essays and notices; and I also realized that the verb barındır- was used instead of other verbs which have a different and detailed meaning. Therefore; I increased the number of examples that I found in thesis studies and essays, which I directly examined, as well as the general network through which I searched for the verb barındır- and I made an assessment over these examples. During this search, the verb barındır- which was used in a few essays on law, foreign language teaching and tourism apart from the knowledge of state of being Turkish was also included in the examples. I did not explain the sources of the examples due to scientific ethics. Prior to the essay, semantic fields of simple and derived versions of the verb in its historical process were indicated; opinions about the root and stem meaning of this verb were evaluated; examples in which the researchers preferred the verb barındır- in today’s scientific papers were shown, then it was tried to prove that the verb shelter and the verb barındır- was initially used in the meaning of “being present in a place, earning one's keep, sheltering, supplying an accommodation for someone to live” while this meaning has recently been expanded to new connotations which are closely related to the main meaning. When the researchers, for whatever reason, used the verb barı-/barındır- differently from its meaning in the past, it caused a semantic extension; and the verbs which had a semantic extension were digressed from their own areas of use by being included within the conceptual field of the verb barındır-. This study has been written up for throwing light upon this instant / simultaneous process.

Keywords
barın-/barındır-, semantic extension, scientific paper.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri