• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TRT ÇOCUK DERGİSİ’NDEKİ KİTAP TANITIMLARI ÜZERİNE BETİMSEL BİR İNCELEME
(A DESCRIPTIVE STUDY ON BOOK REVIEWS IN TRT CHILDREN’S MAGAZINE )

Yazar : Beytullah KARAGÖZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/1
Sayfa : 512-537
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4364


Özet
Okuma kültürü edindirme sürecini destekleyen eğitsel materyallerden biri de çocuk dergileridir. Çocuk dergileri, çocuk okurun okuma ilgi ve beklentilerinin karşılanmasında zengin bir içerik sunar. Bu nedenle çocuk dergilerindeki kitap tanıtımları son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı TRT Çocuk Dergisi’nin 2010-2018 yılları arasında yayınlanan sayılarında tanıtımı yapılan kitapları çeşitli açılardan incelemektir. Çalışmada doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın veri kaynağını TRT Çocuk Dergisi’nin yayımlanan 90 sayısı oluşturmaktadır. Veri analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre derginin yayınlanan 90 sayısında 320 eser tanıtılıp önerilmiştir. Dergide tanıtımı yapılan Türkçe eser sayısının (f=217); çeviri eser sayısının (f=103) olduğu belirlenmiştir. Türkçe eserlerde kitapları en çok tanıtılan isimler Arif Nihat Asya ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’dır (f=15). Çeviri eserlerde kitapları en çok tanıtılan isimler Samed Behrengi, Lev Tolstoy ve Jules Verne (f=4) olmuştur. Dergide en çok kitabı önerilen yayınevleri ise Can Çocuk, Tudem ve Yapı Kredi Yayınları’dır. Dergide tanıtımı yapılan eserlerin çevirmen bilgilerine ve eserlerin etiket fiyatlarına yer verilmediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çocuk dergisi, TRT Çocuk Dergisi, kitap tanıtımları, okuma.

Abstract
One of the educational materials that support the process of reading culture is children's magazines. Children's magazines offer a rich content to meet the interest and expectations of the child reader. Therefore, book reviews in children's magazines are extremely important. The aim of this study is to examine TRT Children journals published between 2010 and 2018 from various aspects. Document analysis method was used in the study. The data source of the study consists of 90 magazines of TRT Children. Descriptive analysis method was used in data analysis. According to the findings of the study, 320 book reviews were published and proposed in 90 magazines. It was determined that the number of Turkish works reviewed is 217 and the number of translation works is 103. The most recommended authors in Turkish works are Arif Nihat Asya and Fazil Hüsnü Dağlarca (f=15). Samed Behrengi, Lev Tolstoy and Jules Verne were the most recommended authors in the translation Works (f=4). Can, Çocuk, Tudem and Yapı Kredi Publications are the most recommended publishers in the journal. It is determined that information on translator and the label prices of the works are not included in the magazine.

Keywords
Children's magazine, TRT Children's Magazine, book introductions, reading.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri