• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YANSIMALARI
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT EDUCATION AND ITS REFLECTIONS ON CURRICULA )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2680-2697
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4371


Özet
BM başta olmak üzere, dünyanın en büyük uluslararası organizasyonları ve bilim insanları dünyanın dönüşümünü sağlama ve artık tahrip gücü yüksek geleneksel kalkınma biçiminden sürdürülebilir kalkınma biçimine geçişi zaruri görmekte ve bu yönde küresel sorunlara çözüm üretecek, katılımcı küresel vatandaşlığı ısrarla tavsiye etmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Küresel Eylem Programının uygulanmasına yönelik yol haritasında; “Sürdürülebilir kalkınma için eğitim, toplumu dönüştürerek amacına ulaşan, bütüncül ve dönüşümsel eğitim” olarak nitelendirilmektedir. Bu araştırmada sürdürülebilir kalkınma eğitiminin öğretmen ve uzman perspektifinden yeri ve öneminden yola çıkarak özellikle bu konuda öğretmen yeterliliği ve sosyal bilgiler öğretim programları temelinde ele alıp sürdürülebilir bir çerçevenin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, hem nicel hem nitel boyutları içeren karma yöntem kullanılmıştır. Nicel veri toplama aracından elde edilen sonuçlara göre sürdürülebilir kalkınmaya yönelik öğretmenlerin sahip oldukları inançlarda branş değişkenine ilişkin anlamlı bir farklılık olduğuna dair bir sonuca ulaşılmamıştır. Sürdürülebilir kalkınma eğitimine yönelik eğitim uzmanlarından elde edilen veriler, sürdürülebilir kalkınma eğitiminin gerekliliğine ve önemine vurgu yapıyor.

Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir kalkınma eğitimi, toplumsal araştırmalar, öğretim programı.

Abstract
The world’s largest international organizations and scientists, especiall the UN, are committed to ensure global transformation and consider the transition from conventional high development to sustainable development as a requirement and propose participatory global citizenship as a solution to global problems. In the roadmap on the implementation of the Global Action Program on Sustainable Development Education, Sustainable Development Education was described as holistic and transformational education that achieves its goals by transforming the society. The data obtained from the interviews conducted with education experts on sustainable development education emphasized the necessity and significance of sustainable development education. In the study, the mixed methodology that includes both quantitative and qualitative dimensions was used. The data obtained from the interviews conducted with education experts on sustainable development education emphasized the necessity and significance of sustainable development education.

Keywords
Sustainable development education, social studies, curricula.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri