• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK FOLKLORUNA BİR ÖRNEK: NİKO MARİ’NİN GÜNLÜKLERİ
(AN EXAMPLE OF TURKISH FOLKLORE: NIKO MARIE'S DIARIES )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/1
Sayfa : 405-412
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4385


Özet
Bu çalışmamızda, akademisyen Niko Mari’nin, 1904 yılında çağdaş Türkiye’nin kuzeydoğusundaki illerini ziyareti sırasında izlenimlerini 1911 yılında St. Petersburg'da Rus dilinde kaleme alan "Şavşat ve Tao-Klarjeti Seyahat Günlükleri“ adlı eserinden bahsedeceğiz. Bu kitap, bu güne kadar bilimsel değerini kaybetmediği için kültürel ve tarihsel bir kaynak olması açısından çok önemlidir. Materyallerden de anlaşıldığı üzere 20. yüzyılın başlarında destansı bir âşıklık geleneği olduğu günlüklerinden açıkça görülmektedir. Niko Mari, Mosidze tarafından kaydedilmiş düzyazı metninde yer alan Türk destansı şiirinin ve şarkının ana karakteri olan “Tehar Mirza” ve “Köroğlu” öykülerinde, düzyazı kısmı Gürcüce, şiirsel (şarkısal) kısmı ise Türkçe olarak yazmıştır. Hem metinsel hem de biçimsel yapıları içeren, iki dilli metnin Gürcüce -Türkçe biçimini, “kültürel yayılma” ya da “folklorizm” kavramı ile tanımlayabiliriz. Destansı hikayelerine ek olarak Niko Mari, Gürcü sözlü örneklerinin yanında Türk düğün şiirlerine de yer vermiş ve yayınlamıştır. Ayrıca günlüklerinde Türk müzikal ve dans folklorunun yanı sıra enstrümanlar hakkında da ilginç bilgiler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Niko Mari, folklor, Köroğlu, Terha Mirza.

Abstract
In this study, we will address Academician Niko Mari’s work named “Şavşat and Tao-Klarjeti Travel Journals" which involves his impressions during his visit to the northeastern cities of modern Turkey in 1904 and which was published in Russian language in St. Petersburg in 1911. It is very important in terms of being a cultural and historical resource because it has not lost its scientific value until today. As it is understood from the materials, it is obviously seen from the "Diaries", that the early 20th century had a tradition of epic minstrelsy. Niko Mari, describes the story of "Tehar Mirza" and Köroğlu, recorded by old Mosidze, which are the main characters of the Turkish epic poems and songs in proses, the part of oriental prose is narrated in Georgian and the poetic part is narrated in Turkish. We can define the Georgian-Turkish form as a bilingual text with both textual and formal structures using the concept of "cultural expansion" or "Folklorism". In addition to epic stories, Niko Mari wrote and published Turkish Wedding Poems as well as Georgian Oral examples. His love influenced the lyrics. The work has interesting information about instruments besides Turkish musical and dance folklore.

Keywords
Niko Mari, folklore, Köroğlu, Terha Mirza.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri