• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SERİK AĞZINDA ÜNLÜLER
(VOCALS IN THE SERİK DIALECT )

Yazar : Ramazan BÖLÜK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2226-2259
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4386


Özet
Ağızlar bir dilin yaşayan en küçük varyantları olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda Türk dilinin anlaşılamayan birçok noktasını aydınlatma maksadıyla ağızlara müracaat edilir. Türkiye Türkçesi ağızları 1940’lara kadar yerli araştırmacılar için yabancı bir alan iken bu tarihten sonra yerli araştırmacılarımızın sahaya inmesi ile ağızlarımız ayrıntılı olarak incelenmeye başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında Antalya ilinin doğusunda yer alan Serik ilçesinin merkezi ve tüm mahallelerinden toplamda 60’tan fazla kaynak kişiden derlenen ses kayıtları birtakım özel işaretlerle deşifre edilerek metinler oluşturulmuştur. Ardından bu metinlerde Serik ağzında ölçünlü dildeki ünlülerden farklı olan ünlüler üzerinde durulmuştur. Her bir ünlü tek tek açıklanarak değişim yönleri ve değişime neden olan olaylar açıklanmış ve örneklerle pekiştirilmiştir. Daha sonra bu ünlülerin diğer seslerle girdiği etkileşim sonucu meydana gelen değişimler, türemeler ve düşmeler örneklerle açıklanmıştır. Sonuç bölümünde de çalışmanın sonuçları maddeler hâlinde araştırmacıların dikkatine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Türkçesi ağızları, diyalektoloji, Serik ağzı, ünlüler.

Abstract
Dialects are considered to be the smallest living variants of a language. Therefore, they act as reference points in understanding many complicated points in the Turkish language. Although the dialects of Turkey Turkish were unexplored by the native researchers until the 1940s, things changed when they began fieldwork, studying dialects in detail. In the framework of this study, sound recordings from more than 60 people living in the center and neighborhoods of Serik County, situated in the North of Antalya, have been obtained and deciphered into texts using certain specific signs and texts. Then, the vocals in these texts that are different from the ones in the standard Turkish were examined. Each vocal has been explained in terms of the aspects of changes they go through and the sound events that cause these changes, and examples were provided. Then, the changes that occur as a result of the interaction these vocals have with other sounds, derivations and omissions were explained by means of examples. In the conclusion part, the results of the study were presented to the attention of other researchers.

Keywords
The dialects of Turkey Turkish, dialektology, dialect of Serik, vocals.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri