• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖLÇÜTLERİNİ KARŞILAMASI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(QUALITATIVE RESEARCH ON WHETHER OR NOT THE TEXTS IN TURKISH COURSE BOOKS MEET THE CRITERIA FOR CRITICAL THINKING )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 983-1006
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4388


Özet
Bu araştırmada ilkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde, eleştirel düşünme ölçütlerine ilişkin örneklere yer verilip verilmediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, araştırmada nitel yaklaşım olarak durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 225 sayılı kararı ile 2013-2014 öğretim yılından başlayarak beş yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen ve ilkokulların 4. sınıflarında 2017-2018 öğretim yılında okutulan Doku Yayınlarının 4. sınıf Türkçe kitabı oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde, araştırma deseni çerçevesinde tabakalı amaçlı örnekleme yoluna gidilmiştir. Verilerin analizinde ise betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Bu doğrultuda eleştirel düşünme ölçütleri kategoriler olarak ele alınmış, bu kategorileri açıklayıcı kodlar geliştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, incelenen ders kitabının temalarından seçilen metinlerde, eleştirel düşünme ölçütlerine ilişkin genel olarak açıklık, önem/alaka ve derinlik/genişlik ölçütleri ile ilgili örneklere yer verildiği buna karşın doğruluk, yeterlilik ve kesinlik ölçütlerine ilişkin örneklere ise kısmen yer verildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Düşünme, eleştirel düşünme, eleştirel düşünme ölçütleri, metin, ders kitabı.

Abstract
This study aims to determine whether the examples of critical thinking criteria are included in the texts in 4th grade Turkish course books. Thus, the study employs case study as a qualitative approach. Turkish course book for 4th graders published by Doku Publication and taught to 4th graders for five years beginning with the 2017-2018 academic year with reference to the decision made by the Board of education of the Ministry of National Education in 26.12 2012 with decision number 225 was used as the source of data collection. The sample was chosen through stratified purposeful sampling. The data were analysed by using descriptive analysis approach. In line with the research purpose, criteria for critical thinking were considered as categories, and explanatory codes were developed for the categories. Accordingly, as a result of the research, it was found that the texts selected from the themes of the textbook examined included examples related to clarity, importance/ relevance and depth/ width criteria in terms of the criteria of critical thinking.

Keywords
Thinking, critical thinking, criteria for critical thinking, texts, course book.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri