• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÇİZGİ FİLMLERDE ÇOCUK GERÇEKLİĞİ: NİLOYA ÖRNEĞİ
(CHILD REALITY IN CARTOONS: NİLOYA AS AN EXAMPLE )

Yazar : Hatice FIRAT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 1007-1033
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4389


Özet
Bu araştırmada, Niloya adlı çizgi filmde yer alan çocuk gerçekliği örnekleri belirlenmiştir. Bu örnekler üzerinden çocuk gerçekliğinin daha çok “hangi konularla” ilgili olduğu, “hangi durumlarda” ortaya çıktığı, “hangi nedenlere” bağlı olarak üretildiği ve kimler tarafından sona erdirildiği”nin saptanması ve böylece alana katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada, veri analizi için doküman incelemesi ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada TRT Çocuk kanalında yayımlanan ve en çok izlenen çizgi film ödülünü alan “Niloya”ya ait bölümler ele alınmıştır. Çalışmada Niloya’nın internet sitesinde yer alan 79 bölüm ve bu sitede bulunmayan ancak TRT Çocuk kanalında 2018 Mart ayı ortalarına kadar yayımlandığı belirlenen 32 yeni bölüm, toplamda 111 bölüm incelenmiştir. Bu bölümlerin 20’sinde (%18) 23 çocuk gerçekliği örneği saptanmıştır. Bu örneklerin, temalarına göre; “doğayla, nesnelerle, soyut kavramlarla (birikim, ilgi/sevgi gösterme) vb.” ilgili olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında Niloya çizgi filminde çocuk gerçekliği “bir şeyle ilk kez karşılaşma durumunda; somut düşünme/soyut düşünememe durumunda; karşılaşılan bir problemi çözme ihtiyacı duyulan durumlarda” ortaya çıkmakta, genellikle bilimsel bilgi eksikliğinden, kavram bilgisi eksikliğinden ve soyut düşünme becerisinin gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Çizgi film, çocuk gerçekliği, Niloya, çocuk edebiyatı.

Abstract
In this research, examples of child reality in the episodes of the cartoon named Niloya were determined. Through these examples, it is aimed to determine “which themes" child reality is mostly related to, "in what situations" it emerges and "on the basis of what causes it is produced" and thus to make contributions to the literature. In the current study employing qualitative research method, document analysis and content analysis were used. In this regard, the episodes of "Niloya", which was broadcast in TRT Children’s channel and received the most watched cartoon award, were taken as the documents. In the study, 79 episodes found on Niloya's website and 32 new episodes which were not found on this site but which were broadcast on the TRT Children’s channel until mid-March 2018, thus a total of 111 episodes, were analyzed. A total of 23 examples of child realities were identified in 20 (18%) of the analyzed 111 episodes of Niloya. It is observed that these samples, according to their plots, are about nature, objects, abstracts concepts (accumulation, showing an interest/love) etc. Child reality originates especially due to lack of scientific knowledge, lack of concept knowledge and underdevelopment of thinking abstractly in case of encountering with a thing for the first time, lacking of the ability to think abstractly, solving encountered problem.

Keywords
Cartoons, child reality, Niloya, children literatüre.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri