• Hızlı Erişim

ŞEHRENGİZDEN MONOGRAFİYE: LÂMİ’Î ÇELEBİ VE TANPINAR’A GÖRE BURSA
(FROM ŞEHRENGİZ TO MONOGRAPHY: BURSA BY LAMI’Î ÇELEBI AND TANPINAR )

Yazar : Salih UÇAK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/1
Sayfa : 319-333
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4393


Özet
Şehir, müşterek hayatın bir göstergesidir. Mazi, tarih, gelenek, kültür ve zihniyet bu göstergeyi anlam bakımından zenginleştiren temel unsurlardır. Her şehrin kendine özgü bir ruhu vardır ve bu ruh, estetik tasavvurla her an yeniden var olur. Şehrin sosyal dokusu, ahengi ve tarihi mirası, mazinin kolektif şuurunu yansıtır. Muayyen bir zamanı belli bir kalıpta dondurmanın yegâne yolu, yaratıcı ve kalıcı eserler bırakmaktır. Bu bağlamda belli şehirler, büyüleyici bir ilhamla her dönem cezbedici olmuştur. Bursa, bu şehirlerden biridir. Bu çalışmada edebi bir brifing olarak değerlendirebileceğimiz Lâmi’î Çelebi’nin “Bursa Şehrengizi” ile modern bir şehrengiz olarak tanımlayabileceğimiz Tanpınar’ın “Beş Şehir”i karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. Şehir kimliğinin oluşumunda etkili olan tarih, insan, doğa, mimari, gelenek ve diğer kültürel unsurlar belli bir metodolojiyle kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bursa, Monografi, Lâmi’î Çelebi, Şehrengiz, Tanpınar.

Abstract
The city is an indication of common life. History, tradition, culture and mentality are the basic elements that enrich this indicator in terms of meaning. Every city has its own spirit, and this spirit reappears at every moment with its aesthetic imagination. The social texture, harmony and historical heritage of the city reflect the collective consciousness of the past. The only way to freeze a certain time in a certain mold is to leave creative and permanent works. In this context, certain cities have always been attractive with a charming inspiration. Bursa is one of these cities. In this study, Lami Çelebi's "Bursa Şehrengizi" were compared with "Beş Şehir" of Tanpınar. History, human, nature, architecture, tradition and other cultural elements that are influential in the formation of city identity have been written with a certain methodology.

Keywords
Bursa, Monography, Lami’î Çelebi, Şehrengiz Tanpınar.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri