• Hızlı Erişim

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BALIK
(FISH IN CLASSICAL TURKISH POETRY )

Yazar : Cenk AÇIKGÖZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/1
Sayfa : 197-229
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4394


Özet
Klasik Türk şiirinde hayvanlara çeşitli vesilelerle yer verilmiştir. Deniz şairler için önemli bir imge olduğundan deniz canlıları da şiirlerde sık sık anılmıştır. Balıklar bu deniz canlıları içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmamızda balıkların klasik Türk şiirinde nasıl ele alındığı incelendi. Çalışmamız bir girişten ve dört ana bölümden meydana gelmiştir. Giriş bölümünde Osmanlı toplumunun balığa bakışı ve bunun şiire yansımaları değerlendirilmiştir. Birinci bölümde âşığın balık konumunda olduğu beyitler, ikinci bölümde ise şairlerin balıklar hakkındaki değerlendirmeleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde klasik Türk şiirinde balıkla ilgili bazı benzetme ve özellikler sıralanmıştır. Dördüncü bölümde ise klasik Türk şiirinde geçen bazı balık çeşitlerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Balık, mâhî, semek, hût, klasik Türk şiiri.

Abstract
Animals were included in classical Turkish poetry for various reasons. Since sea is an important image for poets, sea creatures are frequently mentioned in poems. Fishes have a special importance as sea creatures. In this study, we examined how fish were handled in classical Turkish poetry. Our study consists of an entrance and four main parts. The view of the fishes of the Ottoman society and its reflections on the poetry is evaluated in the entrance. In the first part, there are couplets in which lovers are considered fish. In the second part, the evaluations of the poets about fishes are discussed. In the third part, some analogies and features related to fish in classical Turkish poetry are listed. In the fourth part, there are some fish species mentioned in classical Turkish poetry.

Keywords
Fish, mahi, semek, hut, classical Turkish poetry.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri