• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ANLAM ALANI VE ANLAM EZGİSİ AÇISINDAN EŞ ANLAMLI DURUM SIFATLARI: “MUHTEMEL” VE “OLASI” ÖRNEĞİ
(SYNONYM SITUATION ADJECTIVES IN TERMS OF SEMANTIC FIELD AND SEMANTIC PROSODY: “MUHTEMEL” AND “OLASI” EXAMPLE )

Yazar : Göksel SERT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/1
Sayfa : 93-121
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4395


Özet
süredir tartışılmaktadır. Araştırmacılar farklı yaklaşımlar sonucunda farklı eş anlamlılık tanımları yapmış ve konuyla ilgili hemen her yeni çalışma, yeni bir eş anlamlılık yaklaşımını beraberinde getirmiştir. Buna bağlı olarak, farklı yaklaşımların eş anlamlı olarak belirttiği sözcüklerin benzerlik seviyelerini belirlemek adına eş anlamlılık sınıflandırmaları hazırlanmıştır. Bu çalışma, dil ve söz düzlemleri üzerinde yapılacak anlambirimcik çözümlemesi, anlam alanı ve anlam ezgisi incelemeleri ile Cruse ve Murphy’nin sınıflandırma yöntemlerinden yararlanarak bütüncül bir eş anlamlılık yaklaşımını ortaya koyma amacındadır. Çalışma, eş anlamlı olduğu varsayılan durum sıfatları üzerine temellenmiştir. Bu doğrultuda, "muhtemel" ve "olası" sıfatları incelenmiştir. Giriş bölümünde anlam ve anlambilimle ilgili giriş bilgilerine yer verilmiştir. Birinci bölümde, temel konular ve kavramlar hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde uygulanacak eş anlamlılık değerlendirme yöntemi belirtilmiş ve yöntem doğrultusunda “muhtemel” ve “olası” sıfatları incelenmiştir. Son bölümde, elde edilen bulgular eşliğinde değerlendirmelere ve sonuca yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Anlam alanı, anlam ezgisi, derlem dilbilim, durum sıfatı, eş anlamlılık.

Abstract
The concept of synonymy and whether synonymy is possible or not are have been discussing for a long time. Researchers have made different synonymy definitions as a result of different approaches, and almost every new study on the subject has brought a new synonym approach. Accordingly, have developed a classification of synonymy in order to determine similarity levels of words that different approaches indicate synonyms. This study aims to present a holistic synonymy approach by using Cruse and Murphy's classification methods with semic analysis, semantic field analysis and semantic prosody analysis on langue and parole plane. Study based on the situation adjectives assumed to be synonymous. In this respect, "muhtemel" and "olası" adjectives are analyzed. In the prologue, introduction information about meaning and semantics has given. In the first chapter, information about key subjects and concepts has given. In the second chapter, the synonymy evaluation method indicated and “muhtemel” ve “olası” adjectives has studied in direction of the method. In the last chapter; evaluations and conclusion presented along with findings obtained.

Keywords
Semantic field, semantic prosody, corpus linguistics, situation adjective, synonymy.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri