• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE EDEBÎ ÜRÜNLERİN KULLANIMI VE DEĞER AKTARIMINDAKİ KATKILARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
(PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT USING OF LITERARY WORKS AND ON THE CONTRIBUTIONS OF LITERARY WORKS TO TRANSFER VALUES IN TEACHING SOCIAL STUDIES )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2629-2655
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4398


Özet
Araştırmanın temel amacı, Sosyal Bilgiler öğretiminde edebî ürünlerin kullanımı ve bu ürünlerin değer aktarımındaki katkılarına yönelik öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı’nda 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören 21 öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Ders kapsamında öğretmen adaylarının hazırladığı 72 ders planı, doküman incelemesi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmada; öğretmen adaylarının genel olarak edebî ürünleri okumayı sevdikleri, okumaya zaman ayırdıkları ancak bazılarının sosyal medyada fazla zaman geçirmelerinden dolayı okumayı ihmal ettikleri, en çok 7. sınıf düzeyinde, şiir, öykü ve fıkra türlerinden faydalanarak ders planları hazırladıkları, duyarlılık, vatanseverlik ve saygı gibi değerler ile ilişkilendirmelerde bulundukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler, edebî ürün, değer, öğretmen adayı.

Abstract
teachers regarding the use of literary works in the teaching of Social Studies and the contributions of these works to the transfer of value. In this research in which qualitative research method was used, semi-structured interviews were conducted with 21 pre-service teachers, 72 lesson plans in the course were analyzed with the document analyze method. As a result of the research, it was found that the pre-service teachers like and spend time for reading various literary works in general; however, some of them seem to have neglected to read because they spend too much time on the social media. Also, ıt has been determined that pre-service teachers are most likely to use poems, stories and jokes in level of 7th grade to prepare lesson plans and relate them to values such as sensitivity, patriotism and respect.

Keywords
Social studies, literary works, value, pre-service teachers.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri