• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Duygusal Semantik Farklılığa Göre Atatürk Üniversitesindeki Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yükledikleri Değerler
(The Values Attributed Teaching Profession by Turkish Teacher Candidates According to Emotional Semantic Difference in Ataturk University )

Yazar : Oğuzhan SEVİM  Behice VARIŞOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 2
Sayfa : 27-37
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.44


Özet
Bu çalışmanın amacı Osgood Semantik Farklılık Ölçeği’ndeki duygusal değerlere göre Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili olumlu ve olumsuz tutumlarını incelemektir. Araştırmada nicel çalışmalara uygulanan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören 163 Türkçe öğretmeni adayından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Osgood, Suci ve Tannenbaum (1957; akt. Tavşancıl, 2006) tarafından geliştirilen Semantik Farklılık Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumsuz yönde olduğu ve bu tutum düzeylerinin yüksek seviyede bulunduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Duygusal semantik farklılık, Atatürk Üniversitesi, Türkçe öğretmeni adayları, öğretmenlik mesleği, değerler.

Abstract
The purpose of study is to examine the positive and negative attitudes of Turkish teacher candidates about the profession of teaching according to emotional values in Osgood Semantic Differentiation Scale. The scanning model that applied at quantitative studies is used in the research. The study group of research consists of 163 Turkish teacher candidates studying graduate departments. The research’s data were obtained with “Osgood Semantic Differentiation Scale” created by Osgood, Suci and Tannenbaum (1957; akt. Tavşancıl, 2006). Descriptive statistical methods were used for analyzing the data. As a result of the study it was understood that attidues of Turkish teacher candidates are negative related to the teaching profession and these attidues are on a high level.

Keywords
Emotional semantic difference, Atatürk University, Turkish teacher candidates, teaching profession,

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri