• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ İLE İŞ HAYATINA HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF TEACHER SELF-EFFICACY LEVELS OF TEACHER CAINVESTIGATION OF TEACHER SELF-EFFICACY LEVELS OF TEACHER CANDIDATES AND READINESS LEVELS FOR BUSINESS LIFEDIDATES AND READINESS LEVELS FOR BUSINESS LIFE )

Yazar : Büşra KOÇAK MACUN   - Bilal MACUN - Serdar SAFALI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/1
Sayfa : 549-567
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4409


Özet
Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik düzeyleri ile iş hayatına hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, tesadüfi yöntemle seçilen 249 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik inanç düzeyinin cinsiyet, bölüme istekli gelme değişkenlerine göre anlamlı fark gösterdiği; iş hayatına hazırbulunuşluk düzeylerinin ise cinsiyete, bölüme istekli gelme ve akademik başarı puanına göre anlamlı fark gösterdiği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının özyeterlik inanç düzeyi ve ile iş hayatına hazırbulunuşluk düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen adayı, özyeterlik, iş hayatı, hazırbulunuşluk.

Abstract
The purpose of this study is to examine teacher self-efficacy levels of teacher candidates and readiness levels for business life. In the study, relational screening model was used. The population of the research consists of the fourth grade students who were enrolled in Ağrı İbrahim Çeçen University Faculty of Education in 2016-2017 academic year. The sample of the study was composed of 249 teacher candidates randomly selected. In the results of this study, it was found that the level of teacher self-efficacy beliefs in teacher candidates differs significantly from the level of gender willing to attend the department and the level of readiness to work life differs significantly from the level of gender willing to attend the department and the level of academic achievement. It was determined that there was a moderate positive relationship between teacher self-efficacy beliefs and business life readiness levels of teacher candidates.

Keywords
Teacher candidate, teacher, self efficacy, work life, readiness.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri