• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
(DEVELOPMENT OF THE WRITING ANXIETY SCALE: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY )

Yazar : Hacer DENİZ   - Sezgin DEMİR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 1034-1051
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4414


Özet
Yazma kaygısı, bireyin yazma işlemine başlamadan önce ya da yazma sırasında yaşadığı bir gerilim tepkisidir. Bu durum yazma işleminden kaçınma, yazma isteksizliği gibi davranışları beraberinde getirmekte, yazma beceri ve eğilimini olumsuz etkilemekte, yazma alışkanlığı kazanımına engel olmaktadır. Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarını ölçmek amacıyla güvenilir ve geçerli Yazma Kaygısı Ölçeği geliştirmektir. Açımlayıcı faktör analizi 503, test-tekrar test işlemi 165, doğrulayıcı faktör analizi 509 ortaokul öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda %40.55 toplam varyans değeriyle 26 maddelik Yazma Kaygısı Ölçeği’nin üç faktörlü) yapısı doğrulayıcı faktör analiziyle doğrulanmıştır (x²=629.02, sd=296, RMSEA=.047, NFI=.94, NNFI=.96, GFI=.91, AGFI=.90, CFI=.97, SRMR=.052). Bu kapsamda ölçeğin genelinin ve alt boyutlarının Crombach’s Alpha, Spearman Brown ve Guttman Split-Half güvenirlik değerleriyle, ölçeğin alt boyutlarının yapı güvenirliklerinin ve test tekrar test işlemiyle elde edilen iç tutarlılık katsayısının % 70’in üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda güvenilir ve geçerli bir Yazma Kaygısı Ölçeği elde edildiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Ana dili eğitimi, yazma kaygısı, yazma becerisi, doğrulayıcı faktör analizi, geçerlik, güvenirlik.

Abstract
Writing anxiety is a tension response that an individual experiences before or during writing. This situation causes writing behaviors such as avoidance of writing process, unwillingness to write; negatively affects writing skills and tendencies, and prevents writing habit. The aim of this study is to develop a reliable and valid Writing Anxiety Scale in order to measure writing anxiety of secondary school students. Exploratory factor analysis has been performed on 503, test-retest procedure on 165, confirmatory factor analysis on 509 middle school students. As a result of the exploratory factor analysis, the three-factor) structure of the Writing Anxiety Scale of 26 items with a total variance of 40.55% has been confirmed by confirmatory factor analysis (x² = 629.02, sd = 296, RMSEA = .047, NFI = .94. , NNFI = .96, GFI = .91, AGFI = .90, CFI = .97, SRMR = .052). In this context, Crombach’s Alpha, Spearman Brown and Guttman Split-Half reliability values of the scale general and its sub-dimensions; the structure reliability of the sub-dimensions of the scale; It has been found that the internal consistency coefficient obtained by the test retest process has over 70%. According to these results, a reliable and valid Writing Anxiety Scale has been obtained.

Keywords
Mother tongue education, writing anxiety, writing skill, confirmatory factor analysis, validity, rel

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri