• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
(A REVIEW OF POSTGRADUATE THESES WRITTEN BY FOREIGN STUDENTS IN THE FIELD OF TURKISH LANGUAGE EDUCATION )

Yazar : Fatma BÖLÜKBAŞ   - Anna GOLYNSKAIA - Kudret DERELİ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 1052-1067
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4419


Özet
Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alanda çalışan yabancıların sayısı da artış göstermiştir. Gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında Türkçe öğreten birçok yabancı öğretmen, Türkiye’deki üniversitelerde Türkçe öğretimi alanında lisansüstü düzeyde çalışmalar yürütmektedir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe eğitimi üzerine yaptıkları lisansüstü tezleri üniversiteleri, dilleri, konuları, araştırma yöntemleri gibi değişkenler bakımından incelemek, bu yolla bu alanda çalışanlara yeni fikirler ve farklı bakış açıları kazandırabilmektir. Bu amaç doğrultusunda, 1990-2018 yılları arasında Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe eğitimi üzerine yazdıkları 59 lisansüstü tez incelenmiştir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe eğitimi üzerine en fazla 2016 yılında tez yaptıkları görülmüştür. Yabancı uyruklu öğrencilerin hazırladıkları tezlerden 58’i yüksek lisans, sadece biri doktora düzeyindedir. Yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe eğitimi üzerine en fazla Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesinde tez hazırlamışlardır. Türkçe eğitimi üzerine tez yapan yabancı uyruklu öğrencilerin en fazla Kazakistan’dan geldiği, onu Afganistan, Gürcistan, Irak ve Mısır’ın izlediği saptanmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe eğitimi üzerine hazırladıkları tezlerde konu olarak en fazla kendi ana dilleri ile Türkçeyi dil bilgisi, sözcük türleri, söylem özellikleri ve anlam bilim açısından karşılaştırma çalışmalarına yer verdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca Türkçe eğitimi üzerine tez hazırlayan yabancı uyruklu öğrencilerin çalışmalarında çoğunlukla nitel yöntemi tercih ettikleri, en az başvurulan çalışma yönteminin ise karma yöntem olduğu, 59 tezin 25’inde yöntem bölümünün bulunmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, yabancı öğrenciler, lisansüstü tezler.

Abstract
Since teaching Turkish as a foreign language has recently spread around the world, the number of foreigners working in this field has also increased. A great number of foreign teachers teaching Turkish both in Turkey and abroad are doing their postgraduate research in the field of Turkish language teaching at Turkish universities. The aim of this paper is to examine the postgraduate theses written in the field of Turkish language teaching by foreign students studying in Turkey in terms of various variables, and thus to provide those who work in this field with new ideas and different perspectives. For this purpose, 59 postgraduate theses prepared between the years 1990-2018 in the field of Turkish language teaching by foreign students studying in Turkey were examined. In this study using the descriptive survey model, it was observed that the majority of theses prepared by foreign students in the field of Turkish language teaching were written in 2016 and that 58 of them are Master’s theses and only one of them is a PhD thesis. the results of the research revealed that a large number of foreign students doing their postgraduate research in the field of Turkish language education studied at Dokuz Eylül University, Gazi University and Istanbul University, and that most of the postgraduate students came from Kazakhstan, Afghanistan, Georgia, Iraq and Egypt. It was found out that the majority of foreign students focused on comparing Turkish with their native languages in terms of grammar, word types, discourse characteristics and semantics. Besides, the results showed that foreign students doing their postgraduate research in the field of Turkish language teaching mostly used the quantitative method and the least used method was the mixed one. Last but not the least, 25 out of 59 theses do not directly refer to any kind of research method in them.

Keywords
Turkish language teaching, foreign students, postgraduate theses.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri