• Hızlı Erişim

EDEBİYATIMIZDA YENİ BİR TÜRÜN AYAK SESLERİ: TARİHÎ FANTEZİ
(THE FOOTSTEPS OF A NEW SUB-GENRE IN THE OUR LITERATURE: HISTORICAL FANTASY )

Yazar : Veli UĞUR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 850-877
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4443


Özet
Edebiyatımızda tarihî romanlardan genellikle tarihî belgelerde yazılı olan olaylara bağlı kalmaları beklenmiştir. Postmodernizmle birlikte tarih bilimi sorgulanmaya başlanmıştır. Tarihî belgelerin gerçeği tam olarak yansıtamayacakları düşüncesi yerleşince alternatif yollar aranmaya başlanmıştır. Bu aşamada tarihî romanlar da değişime uğramıştır. Özellikle popüler romanlardan gelen pek çok unsur geleneksel tarihî romanları değiştirmiştir. Bu türlerden en etkilisi Batı edebiyatından alınan fantastik romandır. Fantastik romanlardaki kurt adamlar, vampirler, ejderhalar, sihirli nesneler vb. figürler tarihî romanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Yeni tarihî romanların en önemli özelliklerinden biri eski Türk mitolojisi ve destanlarının üzerinde yükselmesidir. Özellikle Orta Asya Türklerinin yaşamları bu romanlarda geniş biçimde yer alır. Böylece eski Türklerin kültürü ile fantastik olan birleşerek tarihî fantezi romanlarını oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler
Tarihî fantezi, tarihî roman, fantastik roman, gerçekçilik, Türk mitolojisi.

Abstract
In our literature, historical novels were generally expected to remain connected to the events written in historical documents. With postmodernism, history science has begun to be questioned. The idea that historical documents cannot fully reflect the truth is started to look for alternative ways. At this stage, historical novels have also changed. Many elements from popular novels have changed the traditional historical novels. The most influential of these species is the fantastic novel from Western literature. Werewolves, vampires, dragons, magic objects and so on figures have been used in historical novels. One of the most important features of the new historical novels is the rise on the old Turkish mythology and epics. Especially the lives of Central Asian Turks are widely used in these novels. Thus, by combining the ancient Turkish culture with the fantastic, it created historical fantasy novels.

Keywords
Historical fantasy, Historical novel, fantastic novel, realism, Turkish mitology.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri