• Hızlı Erişim

BARTIN’DA DÜĞÜN GELENEKLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
(THE YESTERDAY AND TODAY OF WEDDING TRADITIONS IN BARTIN )

Yazar : Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/1
Sayfa : 413-445
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4453


Özet
Bu çalışmada Karadeniz Bölgesi’nin batısında yer alan Bartın ilinin geçiş dönemleri içinde önemli bir yere sahip olan düğünler ile ilgili inanış ve uygulamalar kaynak şahıslardan derlenerek incelenmiştir. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan düğünler ve bu düğünlerdeki geleneksel uygulamalar günümüze bir takım değişikliklerle ulaşmıştır. Çalışmamızda düğün öncesi, düğün sırası ve düğün sonrasında yer alan geleneksel uygulamalar geçmişi ve bugünüyle kaynak şahısların anlatıları doğrultusunda verilmiştir. Bartın yöresinden derlenen bilgileri ön plana alarak yapılan bu çalışma, sağlam ve güçlü bir potansiyele sahip olan bölgenin düğün folklorunu kayıt altına almış olması açısından gerekli ve önemlidir. Aynı zamanda düğün ile ilgili birtakım inanış ve uygulamaların eskisi kadar canlı olmasa da günümüzde de sürdürüldüğü tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bartın, Düğün, Gelenek, Ritüel, Kültür

Abstract
In this study, the beliefs and practices in relation with the weddings, which occupy an important place in the transition periods of Bartin province located in the western part of the Black Sea Region, were compiled from the source persons and evaluated. Weddings, which occupy an important place in our culture, and the traditional practices in those weddings reached the present day with some changes. In our study, the traditional practices before, during and after the weddings were presented in line with the narrations of the source persons. This study, which is conducted by taking the information compiled from the Bartin region to forefront, is necessary and important since it records the wedding folklore of the region that has a strong and solid potential. At the same time, it is determined that a number of beliefs and practices in relation with the weddings are still maintained now, even though they are not alive as they used to be.

Keywords
Bartın, Wedding, Tradition, Ritual, Culture.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri