• Hızlı Erişim

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ SÜRECİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE PROCESS OF SELECTING AND TRAINING THE EDUCATION DIRECTORS )

Yazar : Erkan BAYRAK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/1
Sayfa : 568-586
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4456


Özet
Araştırma kapsamında Türkiye’de eğitim yöneticilerin seçimi ve yetiştirilmesi sürecini yapılan mevzuat değişiklikleri çerçevesinde ve alan uzmanlarının bakış açıları ile derinlemesine incelemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırma durum çalışması niteliğindedir. Araştırmada veri toplama aşamasında eğitim yöneticilerinin seçim sürecine ilişkin gerçekleşen mevzuat değişiklikleri doküman inceleme tekniği ile toplanırken, alan uzmanlarının bakış açılarını tespit etmek için 5 soruluk yapılandırılmamış görüşme formu kullanılmıştır. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda seçim sürecinde belli niteliklere sahip kişilerin sınava alınması ve başarılı olanların niteliklerine göre sıralanması konusunda görüşlerin çoğunlukta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda yapılacak olan sınavlar yazılı ve hem yazılı hem sözlü olması gerektiği görüşünün aynı oranda olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim yöneticilerinin seçimi, durum çalışması, mevzuat değişiklikleri, eğitim yöneticisi.

Abstract
Within this research, it was aimed to examine the process of the selecting and training the education directors in terms of the changes in the related regulations and legislations as well as the expert opinions in depth. In this context, this research is a case study. In the study, while the changes in the legislations and regulations regarding the selection process of education directors were collected by document review technique, an unstructured interview form with 5 questions was used to determine the point of view of the field experts. According to the opinions of field experts, it was concluded that people who have certain qualifications in the selection process are taken into consideration and given a written exam and that the ones who succeed in the exam should be ranked according to their qualifications. According to the opinions of field experts, it is determined that the rate of the experts who suggest that exams should be written and the rate of the experts who suggest that exams should be both written and oral are similar.

Keywords
The selection of education directors, case study, changes in regulations, education directors.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri