• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI PROJESİ
(CITIZENSHIP OF THE TURKIC WORLD PROJECT )

Yazar : Semra ALYILMAZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/1
Sayfa : 77-85
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.446


Özet
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1991 yılında Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan bağımsızlıklarını kazanmış ve uluslararası arenada “Bağımsız Yeni Türk Cumhuriyetleri” olarak yerlerini almışlardır. Yeni Türk Cumhuriyetleri başta Türkiye, Rusya ve Çin olmak üzere pek çok ülke ile farklı alanlarda anlaşmalar imzalamışlardır. Yeni Türk Cumhuriyetleri’nin imzaladıkları bu anlaşmalar genelde ekonomik temellere dayanmaktadır. Ortak ders programlarının ve ortak amaçların yön verdiği; önceliği eğitim ve öğretim olan anlaşmalar ise gerçekleştirilememiştir. Bu eksikliği telafi etmek için Atatürk Üniversitesi Orta Doğu ve Orta Asya Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında 2013 yılında nihai hedefi “Türk Dünyası Vatandaşlığı” olan bir proje hazırlanıp uygulamaya konulmuştur. Bu makalede Atatürk Üniversitesinde başlatılan ve daha sonra bazı kurum ve kuruluşların da paydaş oldukları “Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi”, kapsamı ve hedefleri hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türk Dünyası, eğitim ve öğretim birliği, Atatürk Üniversitesi Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi.

Abstract
After the dissolution of the Soviet Union, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan gained their independence in 1991 and took their place on the international arena as the “Newly Independent Turkic Republics”. New Turkic Republics signed agreements on various fields with many countries, notably Turkey, Russia and China. These agreements New Turkic Republics signed generally have economic bases. Agreements with a priority of education and teaching, directed by common academic programs and common purposes, have not yet been implemented. To compensate for this shortcoming, a project with a final objective of “Turkic World Citizenship” was prepared and put into effect in 2013 under the arch of Atatürk University Middle East and Central Asia Caucasus Research and Administration Center within the scope of Scientific Research Projects (BAP). In this article, information about the scope and objectives of “Citizenship of the Turkic World Project”, which was started by Atatürk University and was participated by other institutions and organizations later on, is presented.

Keywords
Turkic World, education and teaching union, Atatürk University, Citizenship of the Turkic World Proj

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri