• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN SABIR AĞACI ROMAN SERİSİNDE KÜLT VE SEMBOL OLARAK AĞAÇ
(TREE AS A CULT AND SYMBOL IN NOVEL SERIES CALLED SABIR AĞACI BY MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU )

Yazar : Kürşad KARA   - Turgay KABAK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 900-913
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4461


Özet
Çalışmamızın amacı millî kültürümüzün önemli bir alt ögesi olan ağaç kültünün günümüze Türk edebiyatına simgesel değer olarak yansımasının tespiti olacaktır. Araştırma yöntemi olarak da doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Kült kavramı; Türk kültüründe saygı gösterme, kutsallık atfetme anlamlarında kullanılmıştır. Fakat zaman içerisinde bu anlamlardan esinlenerek kültler yeni sembolik değerler kazanmıştır. Çalışmamızda tabiata ait bir nesne olan ağaç kültünün kazandığı yeni sembolik değerler bir roman dizisi üzerinden tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmacıların çoğu mit, destan ve modern edebiyatın birbirini izleyen aşamalar olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bundan dolayı mitsel arketipler modern romanlarda da varlığını devam ettirmişlerdir. Bu iddianın doğruluğu Sabır Ağacı roman dizisi üzerinde irdelenmiştir. Ağacın sembolik değerleri için Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun “Sabır Ağacı” adlı roman dizisi incelenmiştir. Eser sekiz ayrı kitaptan oluşmaktadır: “Zaman Sahibi ve Toprak”, “Sahibini Arayan Toprak”, “Zaman Dar Bir Kapıda”, “Zaman Sarkacı”, “Zaman Dönümü”, “Zaman Yok”, “Zaman Uyanışı”, “Zaman Yürüyüşü”, “Sabır Ağacı” adlı eseri oluşturan sekiz ayrı eser taranarak ağaç kültünün simgesel değeri alıntılar yapılarak ortaya konmuş ve yorumlanmıştır. Ağaç kültünün sadece saygı gösterdiğimiz ve kutsallık atfettiğimiz bir kültten daha fazlası olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hayat ağacı, Necati Sepetçioğlu, ağaç kültü.

Abstract
The aim of our study is to determine the reflection of the tree cult which is an important sub-element of our national culture on the Turkish literature as a symbolic value. Document analysis was used in the study as research method. The concept of cult was used in terms of showing respect and attribution of holiness in Turkish culture. But in time, the cults inspired by these meanings gained new symbolic values. In our study, the new symbolic values of the cult of tree-an object was determined through a novel series. Most of the researchers pointed out that myth, epic and modern literature are the successive stages. Therefore, mythical archetypes continued to exist in modern novels. The accuracy of this claim has been discussed in the series of Sabır Ağacı novels. The work called “Sabır Ağacı” novel series of Mustafa Necati Sepetçioğlu was examined for the symbolic values of tree. The work consists of 8 different books. The eight books of the novel series-Zaman Sahibi ve Toprak, Sahibini Arayan Toprak, Zaman Dar Bir Kapıda, Zaman Sarkacı, Zaman Dönümü, Zaman Yok, Zaman Uyanışı, Zaman Yürüyüşü- were analyzed and the symbolic value of the cult of tree has been determined and interpreted by citing from the books. The cult of the tree was determined to be more than just a cult which we respected and sanctified.

Keywords
Hayat ağacı, Necati Sepetçioğlu, tree cult.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri