• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

“TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI”NA DOĞRU
(TOWARDS “CITIZENSHIP OF THE TURKIC WORLD” )

Yazar : Cengiz ALYILMAZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/1
Sayfa : 69-76
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.447


Özet
Türk boy ve toplulukları binlerce yıllık bir ortak dile, tarihe, kültür ve uygarlığa sahiptirler. Ancak Türk boy ve toplulukları geride kalan tarihî süreçte farklı sebeplerle birlikte yaşadıkları coğrafyaları terk etmek zorunda kalmışlardır. Türk boy ve topluluklarının yüzyıllar boyu bir arada, dayanışma içinde yaşamalarında ortak değerlerin (milliyet, dil, din, tarih, kültür…); ayrışmalarında ise söz konusu değerlerden uzaklaşmalarının rolü büyüktür. Türklerin yaşadıkları bölgelerde ve dünyada gelişen ve değişen şartlar Türklerin ortak değerler ve çıkarlar etrafında bir araya gelmelerini ve anlamlı birlikler oluşturmalarını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda Türk devlet, boy ve toplulukları tıpkı Avrupa Birliği’ne benzer bir birlik (“Türk Dünyası Birliği” / “Türk Birliği”); Avrupa Birliği Vatandaşlığı’na benzer de bir vatandaşlık (“Türk Dünyası Vatandaşlığı”) tesis edebilirler. Söz konusu birliğin ilerleyen süreçte bölge ülkelerinin de (Rusya, Çin, Kore, Japonya, Moğolistan, Hindistan, İran, Gürcistan…) katılımlarıyla “Asya Birliği”ne; vatandaşlığın ise, “Asya Birliği Vatandaşlığı”na çevrilmesi elbette mümkündür. Bu makalede Türk Dünyası Vatandaşlığı, Türk Dünyası Vatandaşlığı’nın Türk Dünyası ve bölge ülkeleri açısından önemi ve getireceği kazanımlar üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türk devlet, boy ve toplulukları, Türk Dünyası, ortak değerler, Türk Dünyası Vatandaşlığı.

Abstract
Turkic tribes and societies have a common language, history, culture and civilization of thousands of years old. However, Turkic tribes and societies have had to leave the geographies they lived together due to different reasons in the process of history. Common values (nationality, language, religion, history, culture…) have an important role in the solidarist cohabitation of Turkic tribes and societies for hundreds of years; while drifting apart from the said values is one of the main reasons for the disintegration of these tribes and societies. Developing and changing conditions of the regions Turks inhabit and the world necessitate the coming together of the Turks on the basis of common values and interests and formation of meaningful unions. In this context, Turkic states, tribes and societies can establish a union very similar to the European Union (“Union of the Turkic World” / “Turkic Union”) and a citizenship similar to the European Union (“Citizenship of the Turkic World). It is of course possible to evolve the said Union into “Asian Union” with the participation of regional countries (Russia, China, Korea, Japan, Mongolia, India, Iran, Georgia…) in the forthcoming process and the citizenship into “Citizenship of the Asian World”. In this article, Citizenship of the Turkic World, the importance and benefits of the Citizenship of the Turkic World from the perspective of the Turkic World and regional countries are highlighted.

Keywords
Turkic states, tribes and societies, Turkic World, common values, Citizenship of the Turkic World.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri