• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE BAŞLANGIÇ YAY TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF BEGINNER STRING TECHNIQUES IN VIOLONCELLO TRAINING )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/3
Sayfa : 1949-1967
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4475


Özet
Araştırmada viyolonsel eğitiminde başlangıç yay tekniklerinin eğitimci görüşleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın önemi viyolonsel alanında yay tekniği ile ilgili eğitimci görüşlerinin alan yazında az oluşuyla ilgilidir. Tekniklerin eğitimci görüşleri doğrultusunda incelenip öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi literatürün zenginleşmesi açısından önemlidir. Araştırma anket formunun ölçtüğü nitelikler ile sınırlandırılmıştır. Tablolarda ilk olarak katılımcı cevapları ortak görüş altında kodlanmıştır. Sonrasında ise sorulara verilen cevapların nedenleri ile ilgili verilerin katılımcı sayısına göre dağılımları verilmiştir. Ankette bulunan on dört soru sırası ile katılımcıların görüşleri doğrultusunda çözümlenerek tablolar halinde sunulmuştur. Oluşturulan tablolarda eğitimci görüşleri, frekans ve yüzde dağılımları verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; viyolonsel eğitiminde başlangıç yay tekniklerine yönelik birçok ortak ve farklı görüşlerin olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Viyolonsel Eğitimi, yay teknikleri, öğretim yöntemleri, eğitimci görüşleri.

Abstract
In cello training, it is essential for students to emphasize the technical skills of sitting-standing, right hand and left hand including beginner level to be able to comprehend and apply advanced techniques in an effective way. In this direction, to reveal the technical opportunities of the instrument, methods and techniques related to the instruction, material use and the difficulties which are experienced becomes important depending on the beginner level of violoncello training. In this study, it is aimed to analyze beginner string techniques in cello training in accordance with the trainer opinions. It is thought that he results of this study are going to be instructive for trainers, researchers and students. In this research, descriptive scanning model was used and its sample consisted of 17 cello trainers. In the research, survey form was used in data collection. Survey form composed of three aspects related to instruction of standing-sitting string techniques, methods and techniques which were taught, and the use of instructional materials. As a result of the research, it was revealed that there are a number of common and different opinions related to beginner string techniques in cello training in accordance with the trainer opinions.

Keywords
Cello training, string techniques, string instruments, trainer opinions.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri