• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUNLARINA İLGİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(THE ANALYSIS OF INTERESTS OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES TOWARDS THE PROBLEMS OF FOREIGN STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES )

Yazar : Onur ER   - Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/1
Sayfa : 538-548
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4484


Özet
Tarama modeliyle yürütülmüş olan bu araştırmanın amacı Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarına ilgi durumlarını incelemektir. Örneklemin basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlendiği araştırmaya Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören 144 Türkçe öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Polatcan, Bozkırlı ve Er (2018) tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmen Adayları İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “kültürel sorunlara ilgi”, “sosyoekonomik sorunlara ilgi”, “ders dışı sorunlara ilgi” ve “ders içi sorunlara ilgi” isimli dört alt boyut ve 21 maddeden oluşmaktadır. Veri analizinde SPSS 17.0 paket programının kullanıldığı araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarına orta düzeyde ilgi duydukları, yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarına ilgilerinin cinsiyetlerine ve memleketlerinde mülteci kampı bulunma durumuna göre farklılaşmadığı ayrıca ölçek maddelerine katıldıkları veya kısmen katıldıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı uyruklu öğrenci, sorun, Türkçe öğretmeni adayı, nicel araştırma.

Abstract
The aim of this research conducted by survey method is to study the interests of Turkish teacher candidates studying in Kafkas University in the problems of foreign students. 144 Turkish teacher candidates studying in Kafkas University were included in the study where the sample was determined by the simple random sampling method. In the research, the tool used to collect data was “The Talking Anxiety Scale for Teacher Candidates” developed by Polatcan, Bozkırlı and Er (2018). The scale has four sub dimensions namely “interest in cultural problems,” “interest in sociocultural problems,” “interest in problems other than courses,” and “interest in problems related to courses,” and 21 articles. At the end of the research where the data analysis was performed through the SPSS 17.0 package software, it was determined that Turkish teacher candidates were moderately interested in foreign students’ problems, that their interests do not differ according to gender or whether there is a refugee camp in their home town or not and that they agreed or partially agreed with the articles of the scale.

Keywords
Foreign student, problem, Turkish language teacher candidates, quantitative research.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri