• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN (1918-1920) DEVLET YÖNETİMİNDEKİ POLONYA TATARLARI: LEON KRİÇİNSKİ
(POLISH TATARS IN THE STATE ADMINSTRATION OF THEREPUBLIK OF AZERBAIJAN (1918-1920). LEON KRICHINSKY )

Yazar : Vilayat QULİYEV    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 1249-1262
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4485


Özet
Bu araştırmanın amacı, Azerbaycan Cumhuriyeti devlet adamlarından Leon Krichinsky'nin (1887-1939) hayatı, sosyopolitik ve bilimsel faaliyetleri ile Polonya Tatarlarının kökenlerini ve tarihini incelemektir. Araştırma kapsamında onun bilimsel çalışmalarından, Polonya Tatarlarının kökeni ve tarihi üzerine araştırmalarından, Doğu Avrupa’da yaşayan bu küçük Türk halkının Türk dünyası ile karşılıklı bilimsel ve kültürel ilişkilerinin kurulması yolunda yaptığı işlerden söz edilmiştir. Leon Kriçinski, toplumsal, siyasi, tarihsel ve filolojik araştırmalarına henüz Petersburg Üniversitesi’nde okuduğu yıllarda başlamış, Petersburg’daki soydaşlarını bir araya getirip tek çatı altında birleştiren Tatar Öğrencileri Derneği’ni kurmuştur. Eserlerinden birçoğunu ‘Arslan Bey’ imzasıyla yazan L. Kriçinski, Azerbaycan Cumhuriyeti tarihinde ve XX. yüzyılın başlarında Polonya - Azerbaycan - Tatar edebiyatı, kültürü, toplumu ve siyasetinde önemli izler bırakan bir şahsiyet olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan Cumhuriyeti, Polonya Tatarları, Azerbaycan, Polonya ve Tatar ilişkileri.

Abstract
The article is devoted to the life, socio-political and scientific activity of Leon Krichinsky (1887-1939), one of the statesmen of the Azerbaijan Republic, as well as studies the origins and history of the Polish Tatars, and the creation of mutual scientific and cultural relations of this small Turkish ethnos with the Turkic World in Eastern Europe. L. Krichinsky began his social-political activity and historical-philological researches during his studies at the University of Petersburg. There he founded the Tatar students association, which united his compatriots in Petersburg. L.Krichinsky who wrote several works under the pseudonym of Arslan Bey, left indelible trace in the history of Azerbaijan Republic and Polish-Azerbaijani - Tatar literary-cultural and public-political relations in the early 20th century.

Keywords
Republic of Azerbaijan, Polish Tatars, Azerbaijan, Poland and Tatar relations.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri