• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AKADEMİK KONTROL ODAĞI VE BAŞARI AMAÇ YÖNELİMİNİN KENDİNİ SABOTAJI YORDAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE LEVEL OF PREDICTION ACADEMIC LOCUS OF CONTROL, ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS ON SELF-HANDICAPPING )

Yazar : Hüseyin AKAR   - O.Tayyar ÇELİK - Ali KARATAŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/3
Sayfa : 1840-1859
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4488


Özet
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin akademik kontrol odağı, başarı amaç yönelimleri ve kendini sabotaj düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Fakültede öğrenim gören tüm öğrencilere ulaşmak mümkün olduğundan örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Bu kapsamda çalışmaya gönüllü olarak katılan 286 öğrenciden elde edilen verilerle analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, akademik dışsal kontrol odağının ve performans-kaçınma yöneliminin üniversite öğrencilerinin kendini sabotaj düzeylerini pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordadığı, öğrenme-yaklaşma yönelimlerinin ise negatif yönde anlamlı bir şekilde yordadığı belirlenmiştir. Akademik içsel kontrol odağı, öğrenme-kaçınma yönelimi ve performans-yaklaşma yöneliminin ise öğrencilerin kendini sabotaj düzeylerini anlamlı bir şekilde yordamadığı tespit edilmiştir. Son olarak üniversite öğrencilerinin kendini sabotaj düzeylerindeki varyansın yaklaşık %29’unun öğrencilerin akademik dışsal kontrol odağı, öğrenme yaklaşma ve peroformans-kaçınma yönelimleri ile açıklanabildiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kendini sabotaj, akademik kontrol odağı, başarı amaç yönelimi.

Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship among academic locus of control, achievement goal orientations and self-handicapping levels. The population of the study consisted of the students studying at the Faculty of Muallim Rıfat Education at Kilis 7 Aralik University in 2018-2019 academic year. Since it is possible to reach all students studying in the Faculty, no sampling has been made. In this context, analyses were carried out with data obtained from 286 students who volunteered to participate in the study. As a result of the study, it was determined that academic external locus of control and performance-avoidance orientation significantly predicted self-handicapping levels of university students in a positive way, and learning-approach orientations significantly predicted in a negative way. Academic internal locus of control, learning-avoidance orientation and performance-approach orientation did not significantly predict students' self-handicapping levels. Finally, it has been concluded that approximately 29% of the variance in the self-handicapping level of university students can be explained by the students' academic external locus of control, learning approach and performance-avoidance orientations.

Keywords
Self-handicapping, academic locus of control, achievement goal orientation.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri