• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN SÖZEL OLMAYAN İLETİŞİM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF NONVERBAL COMMUNICATION BEHAVIORS OF TURKISH TEACHERS )

Yazar : Ayşe ŞİMŞEK   - Sıddık BAKIR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 1099-1118
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4490


Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda görev yapmakta olan Türkçe öğretmenlerinin sözel olmayan iletişim davranışlarını cinsiyet ve mesleki deneyim değişkenine göre ortaya koymaktır. Betimsel nitelikteki bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Erzurum ili merkez Aziziye, Palandöken ve Yakutiye İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı ortaokullarda görev yapan 316 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu okullarda görev yapan 250 Türkçe öğretmenidir. Araştırma verileri anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Ki-Kare testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Türkçe öğretmenlerinin sözel olmayan birçok iletişim davranışını kullanmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu davranışların bir kısmının cinsiyet ve mesleki deneyime göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İletişim, sözsüz iletişim, beden dili, Türkçe öğretmeni.

Abstract
The aim of this study is to reveal the nonverbal communication behaviors of Turkish teachers working in secondary schools according to gender and professional experience. In this descriptive study, scanning model was used. The universe of the research consists of 316 Turkish teachers working in the secondary schools in the central districts of Erzurum in the 2018-2019 academic year. The sample of the study is 250 Turkish teachers working in these schools. Data were collected by using questionnaire technique. Chi-square test was used to analyze the data. According to the findings, it is concluded that Turkish teachers are using many nonverbal communication behaviors. In addition, it was determined that some of these behaviors showed a significant difference according to gender and professional experience.

Keywords
Communication, nonverbal communication, body language, Turkish teacher.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri