• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DERS KİTAPLARININ KONUŞMA BECERİSİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
(THE COMPARISON OF TEXTBOOKS ON TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE IN TERMS OF SPEAKING SKILL )

Yazar : Sevil HASIRCI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 1068-1098
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4491


Özet
Yabancı dil öğretiminde her bir beceri birbirini bütünler bir biçimde ele alındığı sürece dilsel yeterlik sağlanmaktadır. Bu yeterliğin sağlanmasına dönük olarak başvurulan araç-gereçlerin başında ise ders kitapları gelmektedir. Ders kitaplarında her bir becerisinin nasıl uygulandığına ilişkin yapılan sistematik bir çözümleme, ders kitaplarının olumlu ve eksik yönlerinin keşfedilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimine dönük ders kitaplarını (Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe, Yedi İklim Türkçe ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı) konuşma becerisi etkinlikleri açısından karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda incelemeye alınan her bir ders kitabındaki etkinlik; ünite içindeki dağılımı, soru türleri, doğruluk ve akıcılık, etkileşim, gerçek yaşama yer verme, grup etkinliği oluşturma, gerçekleşme anı (alıştırma öncesi, sırası, sonrası), diğer becerilerle ve konuşma etkinlikleriyle ilişkilendirilme ile görsel ve metinsel destekle planlanması açısından değerlendirilmiştir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada, belge (doküman) incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen merkezli etkinliklerden çok öğrenci merkezli etkinliklere (doğruluk-akıcılık bileşkesi, iletişime dönük soru türleri, öğrenci-öğrenci etkileşimi, gerçek yaşama odaklanma, grup etkinliği) daha çok ağırlık verilmesi; dilsel becerilerdeki bütünsellikte okumanın yanı sıra yazma ve dinleme becerisinin de dengeli bir biçimde ele alınması; konuşma etkinliklerinde hazırlık sürecinin gözetilmesi gerektiğine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, konuşma becerisi, ders kitapları.

Abstract
In foreign language teaching, linguistic competence is provided as long as each skill is integrated with each other. Textbooks are the main tools as applied to ensure this competence. A systematic analysis of how each skill is applied in textbooks is important in terms of discovering the positive and incomplete aspects of textbooks. In this study, it was aimed to compare the textbooks for Turkish language teaching as a foreign language (Gazi University Turkish for Foreigners, Yedi İklim Turkish Language and İstanbul University Turkish Textbook for Foreigners) in terms of speaking skill activities. For this purpose, the activity in each textbook was evaluated from the point of the distribution within the unit, the type of questions, accuracy or fluency, interaction, the relationship with authenticity, group activity, the moment of realization (pre-exercise, while-exercise and post-exercise), the integration with other skills and other speaking activities, and the visual and textual support. In this study, document analysis method was used. At the end of the research, it was concluded that at all textbooks activites must be taken into consideration student-centered activities (accuracy-fluency integration, authentic communication, student-student interaction, group activity), speaking preparation process and, language skill balance.

Keywords
Turkish language teaching as a foreign language, speaking skill, textbooks.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri