• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK VE ALMAN MASALLARINDA YER ALAN İLETİLERİN KİŞİSEL GELİŞİME KATKI SAĞLAYICILIK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF THE MESSAGES IN TURKISH AND GERMAN TALES IN TERMS OF CONTRIBUTION TO PERSONAL DEVELOPMENT )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/3
Sayfa : 1666-1686
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4504


Özet
Masalların, çocukların bilinç düzeylerini yükseltmek, duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştirmek gibi işlevleri vardır. Bu çalışmanın amacı, Türk ve Alman masallarını sahip oldukları kültür unsurları kapsamında değerler yönünden incelemek ve “Doğu-Batı” medeniyeti olarak adlandırılan iki farklı kültür arasındaki benzer ve farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Çalışmada ilk olarak masallar ve iletiler konusunda yapılan benzer araştırmalar taranmış, ardından masallar kişisel gelişime katkı sağlayıcılık bakımından incelenmiş, iletiler tespit edilerek konularına göre tasnif edilmiş, belirlenen bu iletiler kişisel gelişime katkı sağlayacağı düşünülen ve düşünülmeyen olmak üzere iki ayrı grupta ele alınmıştır. Elde edilen veriler tablo haline getirilmiş ve masallarda ne sıklıkta geçtiği yüzde ve frekans olarak verilmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden “doküman incelemesi” yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi yapılmıştır. Bu amaçla Pertev Naili Boratav’ın Türk Masallarını derlediği “Zaman Zaman İçinde” ve “Az Gittik Uz Gittik” kitapları ile Grimm Kardeşlerin Alman masallarını derledikleri iki ciltlik “Grimm Masalları” incelenmiş ve çeşitli tespitlerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Masallar, iletiler, kişisel gelişim.

Abstract
Tales have functions like raising the level of consciousness of children, enriching the worlds of emotions and thoughts. The aim of this study is to examine the Turkish and German tales in terms of the cultural elements they possess and to reveal the similarities and differences between two different cultures called ler East-West kültür civilization. In the study, first of all, similar researches about tales and messages were scanned, then the fairy tales were examined in terms of contributing to personal development, the messages were identified and classified according to their subjects. Examples of fairy tales and tables are interpreted in the findings section. In the study, “document review” method from qualitative research methods was used. In the analysis of the data, content analysis was done. For this purpose, two books; “Grimm Tales” by Grimm Brothers who compiled German Tales in it and “Zaman Zaman İçinde “ and “Az Gittik Uz Gittik” by Pertev Naili Boratav who compiled Turkish Tales in these two-volume books were analyzed and various determinations were identified. In this study, which examines Turkish and German tales in terms of communications, shows that the common points of these works belong to two different cultures.

Keywords
Tales, messages, personal development.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri