• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DEĞER ALGILARI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME STANDARTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL VALUES PERCEPTION AND CRITICAL THINKING STANDARDS FROM THE GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING DEPARTMENT STUDENTS )

Yazar : Beste DİNÇER   - Ayşe YAVUZ - Seda EREN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 2300-2321
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4511


Özet
Bu araştırmanın temel amacı, rehber öğretmenlerin sosyal değer algıları ve eleştirel düşünme standartlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek ve bu değişkenler arasında ilişki olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. İlişkisel tarama modeline göre desenlenmiş olan bu araştırmada, veriler Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Eleştirel Düşünme Standartları Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında güz döneminde Ege bölgesinde bulunan bir Eğitim Fakültesinin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 305 rehber öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, rehber öğretmen adaylarının; eleştirel düşünme standartları ile sosyal değer algıları arasında negatif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu (r= -,332 ve p<0.001) görülmüştür. Sınıf düzeyi ve cinsiyetin değer algılarını belirlemede; baba eğitim düzeyinin eleştirel düşünme standartlarını belirlemede anlamlı değişkenler olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eleştirel Düşünme Standartları, sosyal değer algıları, rehber öğretmen adayları.

Abstract
The main purpose of this research is to examine the guiding teacher social perception and critical thinking standards in terms of different variables and to investigate whether there is a relationship between them or not. In this research that is designed as the relational survey model, Multidimensional Social Values Scale and Critical Thinking Standards Scale for Teacher Candidates are used to collect the data. The sample of the researcher is composed of 305 guiding teacher candidates studying in Psychological Counseling and Guidance in the 1st, 2nd, 3rd and 4th classes in the fall semester of 2017-2018 academic year in an Educational Faculty located in Eagean region. According to the the research results there is significantly low level correlation in negative way between critical thinking standards and social value perceptions. (r = -, 332 and p<0.001) of the students. Also it is obtained that the class level and gender are significant variables in determining value perceptions; so as the father education level in determining the critical thinking standards.

Keywords
Critical thinking standards, social value perceptions, guide teacher candidates.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri