• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

EBEVEYNLERİN, ÇOCUKLARIN OKUMA VE KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARI İLE ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
(PARENTS' VIEWS ON CHILDREN’S READING AND LIBRARY HABITS AND CHILDREN'S LIBRARY )

Yazar : Mehmet KATRANCI   - Aykut YETGİN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/3
Sayfa : 1817-1839
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4516


Özet
Bu araştırmada ebeveynlerin, çocukların okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları ile çocuk kütüphanesine ve çocuk kütüphanesinden beklentilerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninin kullanıldığı araştırmaya 118 ebeveyn katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan Okuma Alışkanlığına ve Kütüphane Kullanımına Yönelik Ebeveyn Anketi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda ebeveynlerin öğrenim düzeyi yükseldikçe okudukları kitap sayısının da arttığı ancak katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin okuma alışkanlığının olmadığı belirlenmiştir. Ebeveynlerin, çocuklarını kitap okumaya teşvik etmek için en çok çocuklarının ilgisine/isteğine yönelik kitaplar alma ve kitap okuyarak model olma yöntemlerini kullandıkları görülmüştür. Katılımcıların, çocuklarının okuyacakları kitapları belirlerken çoğunlukla çocuklarının isteklerini dikkate aldıkları ya da fazla sayıda resim içeren kitapları seçtikleri tespit edilmiştir. Ebeveynler çocuklara kütüphaneyi sevdirmek için kütüphanenin, çocukların renkli dünyasına uygun şekilde düzenlenmesini ve kütüphane içeriğinin zenginleştirilmesini önermişlerdir. Ayrıca ebeveynlerin kütüphanede çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerin sayısının artırılması ve kütüphane çalışanlarına çocuk psikolojisine yönelik eğitim verilmesi beklentisinde oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Ebeveyn, okuma alışkanlığı, çocuk kütüphanesi.

Abstract
The aim of this study is to determine the views of parents on children's reading and library habits and their expectations from the children's library. 118 parents participated in the research in which phenomenological design was used. In the study, Parental Survey for Library Use and Reading Habit was used as data collection tool, which was prepared by the researchers. Content analysis technique was used to analyse the data. As a result of the research, it was stated that the number of books read increased according to the parents’ educational level, but about two thirds of the participants did not have reading habits. It was observed that in order to encourage children to read books, parents were most likely to use the techniques by buying books for the interest/desire of the children and being a model by reading books. It was noticed that the participants usually chose the books for their children by taking care of children’s desire or choosing the books containing a large number of pictures. Parents recommended that to popularize the library, it be organized in accordance with the colourful world of children and its content be enriched. In addition, it was understood that parents expected to increase the number of activities for children in the library and to educate the library staff for children's psychology.

Keywords
Parents, reading habit, children’s library.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri