• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İKTİDARI YENİDEN İNŞA ÇABASI: GÖNÜL HANIM
(AN EFFORT TO RECONSTRUCTION THE POWER: GÖNÜL HANIM )

Yazar : Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 790-804
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4525


Özet
Söylem terimi dünyayı anlamlandırmak, iktidar odakları inşa etmek amacıyla kullanılan araç demektir. Sınıflar arası etkileşimi farklı biçimlerde ele alan, güç ve iktidar esaslı geniş yelpazede anlam derinliği içeren hegemonya kavramıyla bağlantılıdır. Söylem ve hegemonya toplumsal cinsiyet çalışmalarında, kadın-erkek ilişkilerini açıklamada da kullanılır. Egemenliğin/iktidarın erkekte bulunduğunu, kamusal yaşamda farklı şekillerde bastırıldıklarını düşünen kadınlar, 1960’lı yıllarda feminizm hareketini başlatırlar. Bu hareketin ikinci dalgasından itibaren bazı erkekler kendilerinin de erkekler tarafından ezildiklerini dile getirmeye başlayınca farklı erkeklik biçimleri, erkeklerin sosyal rollerdeki ikincil statüleri gündeme gelir. Böylece toplumsal cinsiyet rollerinde erkekliğin de hegemonya vasıtasıyla imal edildiğine dikkat çekilir. İdeolojik iktidar söyleminde toplumsal cinsiyet rollerinden ödünçlenerek hâkim/güçlü olan erkek, tâbi ise dişi şeklinde değerlendirilir. Türk’ü ve Türklüğü yücelten Ahmet Hikmet Müftüoğlu, bir iktidar söyleminin kurulmaya, Türk kimliğinin eril bakış açısıyla yeniden inşa edilmeye çalışıldığı dönemde eser verir. Gönül Hanım romanında hegemonik ilişkileri iktidar-iktidarsızlık; yüceltim-maduniyet; biz-öteki; kadın-erkek gibi karşıtlıklarla ele alır. Bu çalışmada iktidar ilişkileri ve erkeklik kavramı eril ögeler bağlamında değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Gönül Hanım, erkeklik, iktidar, söylem, hegemonya.

Abstract
Discourse is the means used to make sense of the World and to build dominance centers. It is linked to the concept of hegemony, which in volves a wide range of meaningful depths of power and dominance, which deal with interclass interaction in different ways. Discourse and hegemony are the basis for gender studies, and therefore for explaining the relationships between men and women. Women, who believe that sovereignty existed in men and that they were suppressed in public life, started the movement of feminism in the 1960s. From these cond wave of this movement, when some men begin to say that they are crushed by men, different forms of masculinity and these condary status of men in social roles come into question. Thus, it is pointed out that male gender is produced through hegemony in gender roles. It is judged as a male, who is dominatedbysocialgenderroles, and women who are subject to gender roles.In the period when the Turkish identity is tried to be rebuilt from a masculine point of view, Ahmet Hikmet Muftuoglu glorifies the Turkish identity. In his novel titled as Gönül Hanım, he deals with hegemonic relations with oppositions such as dominance-impotence, exaltation-vilification, us-theother, woman-man. In this study, the attempt to rebuild power with in the framework of the concept of discourse, dominance relations, power, and masculinity will be evaluated in the context of masculine elements.

Keywords
Gönül Hanım, masculinity, power, discourse, hegemony.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri