• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE GÜVENGENLİK İLE PSİKOLOJİK YARDIM GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT, ASSERTIVENESS AND PSYCHOLOGICAL HELP NEED AMONG UNIVERSITY STUDENTS )

Yazar : İhsan AKEREN   - İsmail AY  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 1222-1248
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4527


Özet
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinde algılanan sosyal destek ve güvengenliğin psikolojik yardım gereksinimini yordama düzeyi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Erzincan Üniversitesi’nde öğrenim gören 846 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma betimsel yöntemlerden ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım gereksinimlerinin cinsiyet, sınıf seviyesi, barınma yeri, yaşadığı yer, anne babanın hayatta olma durumu değişkenlerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı; kardeş sayısı ve anne babanın birliktelik durumu değişkenlerine göre ise herhangi bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca algılanan sosyal destek ve güvengenlik ile üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım gereksinimleri arasında anlamlı düzeyde ve negatif yönde ilişki olduğu tespit edilmiş olup algılanan sosyal destek ve güvengenliğin psikolojik yardım gereksiniminin anlamlı birer yordayıcısı oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal destek, güvengenlik, psikolojik ihtiyaçlar, psikolojik gereksinimler, psikolojik yardım gereksinimi.

Abstract
This study examined the level of perceived social support and assertiveness in university students in determining the need of psychological help. The sample of the study consisted of 846 undergraduate students at Erzincan University. The data collection instruments used in this study were the Multidimensional Perceived Social Support Scale, the Voltan Acar Self- Assertiveness Scale, the Psychological Help Needs Scale, and the Personal Information Form prepared by the researcher. The findings obtained from the study are listed below. According to the findings, the psychological help needs of the university students differ significantly according to gender, class level, place of residence, longest living place, parental survival status variables; it was found that there was no difference according to the number of siblings and co-existence status of parents. In addition, it has been found that perceived social support and trust is related to the psychological help needs of the university students in a meaningful and negative way, and it has been determined that the perceived social support and assertiveness are significant predictors of the need for psychological help.

Keywords
Social support, assertiveness, psychological needs, need for psychological help.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri