• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

PRESCHOOL TEACHERS’ VIEWS OF CLASSROOM MANAGEMENT PROCESSES
(OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN SINIF YÖNETİMİ SÜREÇLERİ )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 2282-2299
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4530


Özet
In this study, it is aimed to determine teachers‘ views of classroom management in theory and practice to help the development and implementation of new strategies to improve classroom management skills and to increase the quality of preschool education. The study sample consisted of 20 preschool teachers (19 women; 1 men) who have been working in public and private kindergartens within the central district of Muş in Turkey for 1 to 17 years. According to results, participants’ self-assessments of using reward and punishment strategies in classroom management show that Teacher Determination is the most important factor in the structuring, determination and implementation of all other strategies used in classroom management. It is recommended that new approaches be developed in classroom management based on digitalization and Education 4.0. Teachers should be trained on different management strategies such as robot teachers, gamification and inverted classes.

Anahtar Kelimeler
Preschool teachers, classroom management, phenomenological research, qualitative research, teachers‘ views.

Abstract
Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerin sınıf yönetim süreçlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Olgubilim (fenomenoloji) deseninde temellenen bu nitel araştırmada olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden amaca yönelik örnekleme kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile seçilen çalışma grubunu Muş ili merkez ilçesi sınırları içerisinde resmî ve özel anaokullarında görev yapmakta olan 20 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin mesleki deneyimleri 1-17 yıl arasında değişmekte olup 19’u kadın 1’i erkektir. Çalışmada öğretmenlerin sınıf yönetimi süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla öğretmen görüşleri, yarı yapılandırılmış görüşme formundan faydalanarak alınmıştır. Verilerin analizinde tümevarımsal içerik analizi benimsenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenlerinin istenmeyen davranışı önleme odaklı bir sınıf yönetimini savundukları ve burada öğrencilerle birlikte demokratik bir sınıf yönetiminden taraf oldukları tespit edilmiştir. Bu noktada sınıf yönetiminde dijitalleşen dünya ve eğitimde 4.0 çağını temel alarak yeni yaklaşımlar üzerinde durulması önerilebilir.

Keywords
Okul öncesi, sınıf yönetimi, öğretmen görüşleri, nitel yaklaşım.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri