• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YANLIŞ ÖRNEKSEMELERİ KULLANMA DURUMLARI
(FALSE ANALOGIES IN LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Yazar : Dilek ÜNVEREN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 2178-2197
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4533


Özet
Bu çalışmada dilin sözlü ve hızlı kullanımından ortaya çıkmış olan; anlık bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak yanlışlıkla türemiş yapıları şeklinde ifade edilen yanlış örneksemelerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler tarafından kullanımını ve bunları hangi koşullarda öğrendiklerini tespit etmek amaçlanmıştır. Ayrıca, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin Türkçenin hangi dillerden etkilendiği ve Türkçede alıntı söz varlığının ne kadar olduğu gibi durumlarla ilgili düşüncelerinin de tespit edilmesi hedeflenmiştir. Araştırma örnek olay incelemesi olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, 113 yabancı öğrencinin görüşü alınmıştır. Betimsel istatistik yoluyla çözümlenen veriler yoluyla, yanlış örneksemeleri okuduklarından ve sosyal çevrelerinden öğrenenlerin %22, sosyal çevrelerinden ve diğer olarak ifade edilen alanlardan öğrenenlerin %17, okuduklarından öğrenenlerin %15, diğer olarak ifade edilen, seçenekler dışındaki durum veya kişilerden öğrenenlerin %12 oranında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi, yanlış örnekseme, dil bilgisi öğretimi.

Abstract
The purpose of this study is to determine the misuse of false analogies, which are used as a result of an immediate need and in the form of accidentally derived structures, among the learners of Turkish as a foreign language and under what conditions they learn them. In addition, it is aimed to get perceptions of the participants about the effect of other languages on Turkish vocabulary. This research was carried out as a case study which is a qualitative research method. In the collection of the data, structured interview technique which is one of the qualitative research techniques has been used. In this context, the opinions of 113 foreign students were taken. In the light of the data analyzed by descriptive statistics, we concluded that the students learn false analogies by 22% from their social environment and by reading, 17% from their social environment / other stated areas, 15% from what they read, 12% from somewhere which was stated as ‘other’.

Keywords
Learning Turkish as a foreign language, false analogy, teaching grammar.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri