• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BURGAZİ FÜTÜVVETNAMESİ’NİN TRAVNİK NÜSHASI ÜZERİNE NOTLAR
(NOTES ON TRAVNIK MANUSCRIPT OF BURGAZI’S FUTUVVETNAME )

Yazar : Kaan YILMAZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/3
Sayfa : 1313-1336
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4536


Özet
Mevcut bilgilerimize göre Burgâzî nisbetiyle anılan “Yahya bin Halil Çoban”ın “Fütüvvetnâme”si hâlâ ilk Türkçe fütüvvetname olma özelliğini korumaktadır. Eserin nüshaları hakkındaki bilgileri bir araya getiren son çalışmalara bakıldığında dünyanın farklı ülkelerinde bulunan yaklaşık on dokuz nüshanın varlığından söz edilmiştir. Bu çalışmada, 13. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen, bilindiği kadarıyla elimizdeki en eski nüshası 1507 istinsah tarihli olan Burgâzî Fütüvvetnamesi’nin, Bosna Hersek’te katolag kaydı tutulmuş bulunan fakat daha önce Türkiye’deki literatüre bilgisi henüz yansımamış 1574 istinsah tarihli başka bir nüshası konu edilmektedir. Bosna Hersek Cumhuriyeti Travnik Arşivinde R 34 katalog numarasıyla kayıtlı bulunan bu nüsha, bilinmeyen bir müstensih tarafından istinsah edilmiştir. Bu çalışmada öncelikle söz konusu nüsha tanıtılmıştır. Daha sonra bu nüshanın bilinen en eski nüshayla karşılaştırması yapılmıştır. Bu karşılaştırma esnasında yer yer Burgazi Fütüvvetnamesi’nin diğer nüshaları üzerine yapılan metin çalışmalarına da müracaat edilmiştir. Böylelikle karşılaştırılan nüshalardan hereketle metin akışı ve metinde geçen kelimelerin okunuşuyla ilgili tespitlerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ahilik, fütüvvetname, Burgazi Fütüvvetnamesi, Travnik nüshası.

Abstract
The "Futuvvetnâme" of "Yahya bin Halil Coban", which is known as Burgazi according to our current knowledge and general acceptance, still maintains its characteristic of being the first Turkish fütüvvetnâme, and a collection of examination has been made to date. When we look at recent work that brings together information about the copies of the work, it is known that there are about 19 copies of the work in different countries of the world. However, even though the copy of the author is still unattainable, it is possible that, even if this copy can not be seized, the closest copy to the author's manuscript can be uncovered, along with the identification of independent works on the existing copy. In this regard, the uncovering of the existing copies of the work is of importance as it means preparation for subsequent comparative studies. In this work, it is estimated to be written in the 13th century for the first time, and it is known that the oldest version of the book of the year 1507, Burgazi Futuvetname, is presented in Bosnia Herzegovina but has not yet been published in Turkey. This manuscript in Bosnia and Herzegovina was copied in 1574 by an unknown author. 192x150 mm. It is size. It has 45 sheets and there are 15 rows on each page. On the cream color paper, the motifs are written in a recurring nasih line and the "babs" pointing to the beginning of the section and the beginning of the chapter are highlighted with red ink. In this study, the content of the manuscript will be revealed and the characteristics will be revealed and the text will be introduced.

Keywords
Ahilik, futuvvetname, Burgazi’s Futuvvetname, Travnik manuscript.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri