• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, TÜRK LEHÇE VE EDEBİYATLARINA KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (AZERBAYCAN TÜRKÇESİ ÖRNEĞİ)
(EXAMINATION OF MODERN TURKISH DIALECTS AND LITERATURES STUDENTS’ ATTITUDES AND BEHAVIOURS TOWARDS TURKISH DIALECTS AND LITERATURES (EXAMPLE OF AZERBAIJAN TURKISH) )

Yazar : Cüneyt AKIN   - Sinan SARAÇLI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/1
Sayfa : 260-270
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4539


Özet
Üniversite öğrencilerinin devam ettikleri bölümlerinden olan memnuniyetleri üzerinde birçok etmen söz konusudur. Öğrencilerin öğrenimlerine bağlı olarak sergiledikleri tutum ve davranışlar hem öğrenci hem de öğretim üyeleri açısından daha etkili eğitim sunulabilmesi için önemlidir. Bu çalışmada Türkiye’deki Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, Türk lehçe ve edebiyatlarına karşı tutum ve davranışların incelenmesi yoluyla bölüm öğrencilerinin hazır bulunuşlukları ve bölümün hedeflerini gerçekleştirme düzeyi ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında öncelikle, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere uygulanan ölçek formu ile gerekli veriler toplanmıştır. Sonrasında ise, öğrencilerin tutum ve davranışları ile demografik özellikleri göz önünde bulundurularak, çok değişkenli istatistiksel tekniklerle analiz edilmiştir. Çalışmada istatistiksel çözümlemelerin gerçekleştirilebilmesi için SPSS ve LISREL paket programlarından yararlanılarak betimleyici istatistiklerin yanı sıra ilgili öğrencilerin tutum ve davranışları modellenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, öğrenci tutum ve davranışı, faktör analizi.

Abstract
There are many factors on the satisfaction of university students from the departments they continue. The attitudes and behaviors of the students depending on their education are important in order to provide more effective education for both students and faculty members. In this study, the students from Contemporary Turkish Dialects and Literatures department in Turkey, Turkish dialects and ready for the student section through the analysis of attitudes and behaviors towards literary presence, has been put forward and level realization of the objectives of the department. Within the scope of the study, necessary data were collected with the scale form applied to the students studying at the departments of Afyon Kocatepe University, Pamukkale University, Mugla Sitki Kocman University, Usak University, Haci Bektas Veli University, Modern Turkish Dialects and Literatures. Afterwards, students' attitudes and behaviors and demographic characteristics were taken into consideration and analyzed by multivariate statistical techniques. In order to carry out statistical analysis, using the SPSS and LISREL package programs, the students' attitudes and behaviors were modeled along with descriptive statistics.

Keywords
Modern Turkish dialects and literatures, student attitude and behavior, factor analysis.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri